عالم اهل سنت

اعتبار منابع شیعه
09/20/1400 - 07:44

موضع گیری علمای اهل سنت جهان اسلام در مورد مذهب تشیع

08/06/1400 - 13:34

شیخ غازی حنینه، عضو ارشد تجمع علمای مسلمین لبنان: وحدت مسلمانان از اصول عقاید است؛ ما اینجا در تجمع علمای مسلمان، در برابر همگی اعلام می‌کنیم و بدون تعارف به صراحت می‌گوییم و تکرار می‌کنیم که ما تحت فرمان ولی فقیه هستیم.