شیعه انگلیسی

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/03/1401 - 11:02

قمه زنی، در مراسم عـزاداری امام حسین (علیه‌السلام) موجب می شود که دین مقدس اسلام و مذهب شیعه در جهان، بی منطق قلمداد شـده و عنوان خرافی به آن داده شود و در نتیجه باعث هتک حرمت عزاداری و تمسخر و توهین به دین و مذهب می‌گردد؛ پس اجتناب از آن لازم است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
03/25/1401 - 14:01

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی): آن کسیکه ندای تفرقه‌ی بین شیعه و سنی را سر می‌دهد و به بهانه‌ی مذهب، می‌خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند. به آن شیعه‌ای هم که از روی نادانی و غفلت، یا گاهی از روی غرض، به مقدسات اهل سنت اهانت می‌کند، عرض می‌کنم؛ رفتار هر دو گروه، حرام شرعی و خلاف قانون است.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
03/23/1401 - 15:14

قرآن و اهل بیت (ع) مسلمانان را از فحش و ناسزا به مقدسات دیگر مکاتب منع می کند، چنانچه امام علی (ع) به سربازانش فرمود: به جای فحاشی، با منطق سخن بگویید. با این وجود عده‌ای افراطی یا مزدور، با ناسزا به مقدسات مذاهب دیگر، سعی در تخریب چهره اسلام و تفرقه بین امت اسلام دارند.

اقدامات استعمار برای تضعیف تشیع
11/10/1400 - 11:35

انگلیس با سیاست "تفرقه بیانداز و حکومت کن" پس از فرقه‌سازی بر بستر اختلافات عقیدتی، با تضعیف تشیع در برابر سایر مذاهب اسلامی، با پرورش "روحانی لندنی" ادامه پیدا کرد و امروز با معرفی "مرجعیت انگلیسی" و جریان تشیع لندنی اهداف استعماری و استکباری خود را پیش می‌برند.

تشیع انگلیسی شعبه ای از اسلام امریکایی است
08/30/1400 - 10:54

ارادت قلبی و ابراز احساسات خالصانه دوستداران اهل بیت (علیهم‌السلام) محضر آن بزرگواران در طول قرون و اعصار مختلف، موجب شده که جهانیان رفتار و منش ما را وسیله شناخت بزرگان دینمان بدانند و از این‏ روست که دشمنان مکتب اهل بیت نیز دنبال بهانه هستند تا از رفتارهای ما و عرضه آن به افکار عمومی دنیا، نفرت و انزجار عمومی را علیه الگوهای دینی ما برانگیزند.

جریان سازی استعمار برای مقابله با اسلام ناب
08/23/1400 - 10:58

استکبار جهانی همواره با مطالعات دقيق و بنيادی خود در جوامع ديگر، برای مستعمره ساختن آن جوامع و تضعيف قدرت ملتها از هر فرصتی به خوبی بهره می‌گيرد. آنها جريانهای فکری که با اهدافشان همسو باشد و در دستيابی برخی اهدافشان به آنان ياری رسانند، با حمايتهای گوناگون به روند رشد و گسترش آن جريان فکری و اعتقادی تسريع می‌بخشند.

انگلیس و سیا عامل پیدایش قمه زنی در شیعه
08/22/1400 - 12:50

اسپانیا و انگلیس به رهبری استعمارگران یهودی به فکر افتادند که مقاومت مسلمین را بشکنند. انگلیسی‌ها، برای رسیدن به این هدف به چاره‏‌جویی پرداختند؛ انگلیسی‌ها از جهل و سادگی شیعیان هندوستان و عشق زیاد آنان به امام حسین (علیه‌السلام) سوء استفاده کرده و آنان که از مرکز تشیع و مرجعیت نجف دور بودند، قمه و شمشیرزنی را در سنت عزاداریشان وارد کردند.

07/07/1400 - 11:22

جریان انحرافی شیعه، با کمک مستقیم و غیرمستقیم دولت انگلیس – و آمریکا – شبکه‌ای در هم تنیده آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی در اختیار گرفته‌اند. این مراکز آموزشی، فرهنگی و شبکه‌ها در ایران و عراق تا انگلیس و آمریکا در حال فعالیت هستند.