سای بابا

08/19/1401 - 13:45

سای بابا بسیار از خدا نام می برد ولی خدای سای بابا غیر از خدای ادیان ابراهیمی و به خصوص اسلام است. ساتیا سای بابا خداوند را این گونه معرفی می کند:خدا خود دارما(نظام گیتی) و پوشش جهان آفرینش است.

معجزات یک دروغگو
08/18/1401 - 08:39

سای بابا از کاخ خود خارج می شود دست خود را بلند می کند و ماده معطری از دستش خارج می شود و فضا را معطر می کند. مخالفانش او را فریب کار می نامند: در دستان سای بابا یک شی کوچکی وجود دارد که آن را می ترکاند و مایع خوش بو و سفید رنگ خارج می شود.

عارف, اسلامی, راستین, ویژگی, سای_بابا, عرفان_حلقه, محمدعلی_طاهری
06/08/1400 - 23:17

مخفی کاری و عدم ادعای کرامت یکی از خصوصیات عارفان راستین است. یک عارف اسلامی هرگز برای رسیدن به اهداف دنیایی، مدعی دارا بودن ویژگی‌های خاص را ندارد. برخلاف مدعیان معنویت‌های نوظهور که با داشتن اندک توانایی ظاهری و اثبات نشده، گوش عالم را کر کرده و در بوق و کرنا می‌کنند که، ای مردم، ای دنیا، بدانید که دوای درد شما همین جاست، پس بشتابید.

06/05/1398 - 19:59

سای بابا با انجام کارهای خارق‌العاده که بیشتر آن شعبده بوده و فیلم رازگشایی شعبده‌های وی هم‌چون: «ریزش پودر سفید رنگ از دست، درآوردن توپ طلایی کوچک از دهان، درآوردن نوشت افزار از پاکت خالی و...»در فضای مجازی موجود است. در حقیقت باید گفت: هیچ‌کدام از کارهای وی دارای منشأ معنوی و معرفتی نمی‌باشند و وی به دنبال إغوا و فریب پیروان خود بوده است.