سازمان های مردم نهاد NGO

جاسوسان محیط زیست, سازمان های مردم نهاد NGO, سازمان جاسوسی بهائیت
04/13/1401 - 12:49

تشکیلات بهائیت در کنفرانسی که با موضوع محیط زیست در استکهلم سوئد (2 تا 3 ژوئن 2022) برگزار شد، فعالیتش در زمینه محیط زیست را ناشی از احساس مسئولیت خود عنوان کرد. اما در حقیقت، فعالیت تشکیلات بهائیت در حوزه محیط زیست را می توان با هدف کادرسازی و ایجاد شبکه مویرگی و نظام اطلاعاتی منسجم در سراسر جهان ارزیابی کرد.

تبلیغ بهائیت سازمان های مردم نهاد NGO جاسوسان محیط زیست بشر دوستی
08/24/1400 - 11:07

فرقه استعمارساز بهائی جهت گسترش فعالیت خود، به راه اندازی و عضویت در سازمان‌های مردم نهاد (N.G.O) روی آورده است. در این راستا، تشکیلات بهائیت، با سوءاستفاده از نقطه ضعف گروه‌های هدفش (نظیر: عدم آگاهی، دین گریزی، مشکلات مالی، درخواست پناهندگی، جذابیت‌های جنسی، مشکلات مالی و...)، به تبلیغ و مبلّغ سازی از آنان می‌پردازد.