راه حل بهائیت برای حفظ محیط زیست

  • 1401/04/14 - 09:53
در کنفرانسی جهانی که با موضوع محیط زیست در سوئد برگزار شد، نماینده تشکیلات بهائیت اصل وحدت و یگانگی بشر را راه حل بهائیت برای حفظ ثروت و منابع طبیعی زمین دانست. اما چگونه بهائیت با آموزه وحدت و یگانگی که خود هم بدان باور و التزامی ندارد، در مناطق مختلف دنیا، اقدام به تبلیغ، فریب و کادرسازی برای تشکیلات بهائیت می کند؟!
جاسوسان محیط زیست, سازمان های مردم نهاد NGO, دروغ وحدت عالم انسانی

تشکیلات بهائیت در حالی بحران های محیط زیستی را عامل وحدت و راه برون رفت از آن را تعلیم یگانگی و برابری بشریتِ در بهائیت دانستند که در عمل، خود هیچ باور و التزامی به اجرای آن نداشته اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ رسانه های تشکیلات بهائیت به بازتاب کنفرانسی با موضوع محیط زیست که به طور مشترک توسط سوئد و کنیا و با همکاری سازمان ملل و حضور نمایندگان 129 کشور در 2 تا 3 ژوئن در استکهلم سوئد برگزار شد، پرداختند.

دنیل پرل نماینده تشکیلات بهائیت در این کنفرانس، بحران های محیط زیستی را عامل وحدت بشر دانست و از نیاز به سازماندهی جدید متناسب با شرایط روز، سخن گفت: «تغییرات اقلیمی و بحران های عمده دیگر در جهان، بشریت را مجبور کرده اند تا وجود خودش به عنوان یک گونه واحد را بپذیرد و در نتیجه متوجه باشد که نیاز به الگوهای سازماندهی جدیدی دارد که متناسب با نیازهای امروز باشند». نماینده تشکیلات بهائیت همچنین اصل اساس یگانگی بشر را به عنوان تنها شالوده ای دانست که اجتماع های پایدار می توانند بر آن استوار باشند.(1)

اما تشکیلات بهائیت در حالی بحران های محیط زیستی را عامل وحدت و راه برون رفت از آن را تعلیم یگانگی و برابری بشریتِ در بهائیت دانستند که در عمل، خود هیچ باور و التزامی به اجرای آن نداشته اند.

تشکیلات بهائیت با شعار وحدت عالم انسانی، خود را به جریانی جهان شمول و بی توجه به باور و نژاد افراد معرفی می کند اما سردمداران بهائیت، هیچ گاه فریادی در دفاع از غیربهائیان برنمی آورند! جالب آنکه نه تنها فریاد و اقدامی از سوی بهائیان در حمایت از غیربهائیان شنیده و دیده نمی شود، بلکه رهبران بهائیت به تأسی از پیشوایان خود، غیر بهائیان را در زمره حیوانات می شمارند(2) و هریک از بهائیان را هزار برابر با ارزش تر از غیربهائیان می دانند: «أحبائی هم لئالی الأمر و من دونهم حصاة الأرض... و واحد مِن هؤلاء عندالله خيرٌ مِن ألف ألف نفس من دُونهم (3)؛ دوستداران من مرواريد و غير ايشان سنگ ريزه های زمين اند... و هركدام از آن ها (بهاييان) نزد خدا بهتر از هزار هزار نفر از غيرشان است».

با این حال، تشکیلات بهائیت با این بهانه که نظم فعلی عالم بشر نتوانسته ثروت های محیط زیستی زمین را مدیریت کند، با معرفی وحدت و یگانگی به عنوان راه حل بهائیت (راهی که خود هم بدان باور و التزام ندارد) در مناطق مختلف دنیا، اقدام به تبلیغ، فریب و کادرسازی برای بهائیت می کند.

به عبارتی تشکیلات بهایی با تکیه بر بحران های جهانی محیط زیستی و قبولاندن اینکه جهان بشری مستلزم تغییرات اساسی است و راه حل این تغییر تنها در بهائیت یافت می شود و این مسلک می تواند متولی قابل اعتمادی برای امر محیط زیست باشد، افراد را با بهاییت آشنا و جذب می‌کند.

پی‌نوشت:
(1). به نقل از رسانه های بهائیت، گزارش تشکیلات بهائیت از کنفرانس استکهلم 50+، تاریخ کنفرانس (2 تا 3 ژوئن 2022).
(2). حسینعلی نوری، بدیع، تهران: مطبعه آزادگان، بی‌تا، ص 213.
(3). اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 4، ص 353.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.