زنان

02/01/1400 - 09:26

بسیاری از مورخین و محدثین سن حضرت خدیجه (سلام‌الله‌علیها) را در حدود 25 تا 28 سال دانسته‌اند. و در آن زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نیز 25 ساله بودند، بنابراین تفاوت سنی بین پیامبر اکرم و حضرت خدیجه نبوده و یا حدود سه سال بوده است. حالا سؤال اینجاست که چرا برخی می‌کوشند، که سن حضرت خدیجه را چهل سال معرفی کنند؟ آن هم بر اساس نظری که...

02/01/1400 - 08:29

در جریان سلسله اعتراضاتی که برخی از پیروان فرقه صوفیه گنابادی نسبت به انتخاب سید علیرضا جذبی به‌عنوان قطب فرقه داشتند، بسیاری از دراویش زن معترض، در حالی که کشف حجاب کرده بودند در پویشی خواستار منتشر شدن فیلم کامل صحبت‌های نورعلی تابنده درباره معرفی جانشین شدند. این پویش نشان داد که هنوز شریعت گریزی و تساهل و تسامح نسبت به مسائل شرعی و اعتقاد به جمله معروف دلت پاک باشد، هنوز در بین فرقه‌های صوفیه زنده است.

11/20/1396 - 22:24

روزی محمد بن عبدالوهاب به زنی دستور داد که سر خود را بتراشد، او در پاسخ گفت: تو که می‌گویی زنان باید سر خود را بتراشند؛ باید دستور دهی مردان هم ریش خود را بتراشند؛ زیرا ریش مرد، همانند موی زن، زینت او محسوب می‌شود. محمد بن عبدالوهاب پاسخی در برابر سخن این زن نداشت.

05/23/1396 - 14:25

احمد بن حنبل از ابن عباس چنین نقل روایت می‌کند: روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر روی زمین چهار خط کشید و فرمود: می‌دانید این خطوط به چه معنی است؟ اصحاب پاسخ دادند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. پیامبر فرمود: این چهار خط، نشان از چهار زن بهشتی می‌دهد. بهترین زنان بهشت خدیجه، فاطمه، آسیه همسر فرعون و مریم است.