تکامل

06/06/1398 - 21:15

احمد بصری به تازگی مدعی شده است که نسل انسان با نسل میمون ریشه‌ای مشترک دارد. این نظریه‌ای که او مطرح کرده در غرب با عنوان فرگشت مطرح می‌شود که تاریخ مصرفش دیر زمانی است که باطل شده است و بیشتر دانشمندان غرب اعتراف می‌کنند که این نظریه بیشتر شبیه یک افسانه است.

03/19/1397 - 08:54

پیروان فرقه اهل حق حکمت "دونادون" را "تکامل انسان" می‌دانند. حال از پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق سؤال می‌شود: اگر روح برای تکامل بازگشت می‌کند، باید نفرات بعدی کامل‌تر باشند؟ حال آیا حضرت علی (علیه‌السلام) و پیران حقیقت قابل مقایسه نیستند تا شما آنان را از مولا علی ( علیه‌السلام) کامل‌تر بدانید.