توافق ایران و چین

01/19/1400 - 08:02

صلاحی مدعی قطبیت فرقه سلطان علیشاهی همراه با شبکه‌های معاند داخلی و خارجی به طرح توافق‌نامه ایران و چین واکنش نشان داد و خطاب به مسئولین گفت: به‌جای تکیه بر کمونیست به دستور خداوند بازگردند و به دول مسیحی نزدیک شوند و روابط خود را با آنان اصلاح نمایند. این درحالی است که خدا در آیات قرآن خلاف این حرف را قائل شده است و مسلمانان را از ولی و سرپرست گرفتن آنها برحذر داشته است.