افغانستان

دفاع برخی علمای اهل سنت ایران از طالبان
03/13/1402 - 13:49

برخی علمای اهل سنت که دلبستگی مذهبی به طالبان دارند، به جای اینکه از موضع رئیس جمهور در پیگیری حقابه هیرمند قدردانی کنند، با تندی به ایشان نهیب زده و این هشدار را غیر دیپلماتیک خواندند؛ در حالی که طالبان با ادعای خشکسالی و نبودن آب، به قرارداد عمل نمی‌کند و کارشناسان ایرانی را برای تأیید ادعای خود نمی‌پذیرد. با چنین افرادی چگونه باید گفتگو کرد؟ آیا راهی جز هشدار و ضرب الاجل یک‌ماهه باقی می‌ماند؟

طالبان و شیعیان
04/16/1400 - 08:55

شماری از کارشناسان و فعالان سیاسی و مذهبی افغانستان، با اشاره به رفتار خشونت آمیز طالبان با اقلیت‌ها و به‌ویژه شیعیان، تغییر ماهیت طالبان از گروهی افراطی و خون‌ریز، به معتدل را نوعی فریب و تغییر تاکتیک می‌دانند.

03/08/1397 - 14:53

در ملیت سید جمال الدین، شک و تردید است که ایرانی است یا افغانی؛ ولی دلایل متعددی بر ایرانی بودن وی موجود است.

07/23/1396 - 14:41

فتنه‌گری، خشونت، کتک‌زدن، قتل و ترور با بدترین شیوه‌های ممکن نسبت به مسلمانان و سایر مذاهب اهل‌سنت اساسی‌ترین و زشت‌ترین خصوصیت رفتاری وهابیت است.در اواخر سال 1372 شمسی گروهی وهابی به نام طالبان در افغانستان وارد صحنه نبرد شدند که از سوی عربستان و آمریکا حمایت می‌شدند و به کشتار مسلمانان شیعی پرداختند.