ازدواج موقت

07/21/1400 - 06:46

از بررسى اقوال و مطالعه فتاوای علمای شیعه به دست مى‌آید که در مورد جایز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، اختلاف بسیار ناچیز است و بیشتر فقیهان شیعه، این قسم ازدواج را روا مى‌دانند، بلکه ابن سعید حلّى آن را مورد اتفاق مى‌داند، و حتی نسبت به ازدواج دایم هم این بحث اختلافی است.

اخلاقی بودن متعه
07/19/1400 - 07:50

هنگامیکه ازدواج دایم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه، رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است [البته با رعایت تمامی قوانین و حدود شرعی آن] مذاهب اسلامی به استناد قرآن کریم، سنت نبوی و اقوال صحابه و تابعین، در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر تردید نکرده‏ و این امر نه تنها مخالف فطرت نیست، بلکه امری اخلاقی و قانونی است.

02/02/1400 - 12:20

اهل‌سنت با این پیش‌فرض که ازدواج موقت خارج از دایره اسلام است، به شدت با آن مخالفت می‌کنند؛ در حالیکه نه تنها در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده، بلکه در زمان خلافت ابوبکر نیز رواج داشته است؛ آن‌چه معروف و صحیح است، منع خلیفه دوم از این ازدواج است که مشروعیت این کار، سوالی است که هر مسلمان باید از خود بپرسد.