آداب برخورد با فقرا

03/29/1396 - 15:37

آیا تا به حال این ضرب المثل قدیمی ایرانی را شنیده‌اید: «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» به نظر شما آیا این ضرب المثل درست است؟ اهل بیت این سخن را قبول ندارند و می‌گویند: «چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام است» و این را در رفتار و گفتارشان به ما نشان داده‌اند. به همین جهت دفاع از فلسطین از آموزه‌های اهل بیت است.

03/16/1396 - 13:09

چرا با وجود فقرای زیاد در کشور باید به حج رفت؟ آیا کمک به کودکان یتیم اولویت ندارد؟ در پاسخ باید گفت: انجام فریضه حج واجب است و نمی‌توان این واجب الهی را به خاطر یک امر مستحب (کمک به فقرا) ترک کرد.این در حالی است که کسانیکه این شبهات را مطرح می‌کنند، با عیاشی در سواحل آنتالیا و... مشغول به خوشگذرانی بوده یا با آن مشکلی ندارند.

04/18/1393 - 11:47

یحیی باخرزی در باب آداب گدایی و شرایط آن! سخنی را از قول خلیفه‌ی دوم نقل می‌کند که گفت: کسب به شبهه، بهتر از گدایی از مردم است! یعنی اگر شخصی مالی را به دست آورد که از حلال بودن یا حرام بودن آن مطلع نباشد و یا شک داشته باشد که این مال حرام است یا حلال، خوردن این مال نزد خلیفه بهتر است از مالی که فقیری با رضایت کامل از مردم گرفته باشد!