مبانی الاهیاتی رژیم صهیونیستی از اعدام میدانی

  • 1400/10/20 - 12:50
مهم ترین مبانی الاهیاتی رژیم صهیونیستی از اعدام میدانی، اندیشه قومِ برگزیده و نژادپرستی، سوء ظن شدید آنان به بيگانگان و عَمالقه دانستن دشمنان این رژیم است.
اسرائیل

نژادپرستی، سوء ظن شدید به بيگانگان و عَمالقه دانستن دشمنان مهم ترین مبانی الاهیاتی رژیم صهیونیستی در تصویب قوانین غیر اخلاقی است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مصوبه ها و دستورالعمل های ارتش رژیم صهیونیستی نظیر تجویز رسمی اعدام میدانی فلسطینیان توسط نظامیان صهیونیستی، بر چه مبانی الاهیاتی استوار است؟ 
در این نوشتار در جهت پاسخ به سوال فوق، مهمترین مبانی الاهیاتی رژیم صهیونیستی از اعدام میدانی یادآوری می شود:
1. اندیشه قومِ برگزیده: صهیونیست ‏های یهودی معتقدند قوم یهود نژاد برتر از اقوام دیگر هستند و در قوانین و مقررات اجتماعی و حتی در برخوردهای اخلاقی بین یهودیان و غیر یهودیان، تفاوت وجود دارد. آنان این برتریِ نژادی را به دین خود مستند می کنند و امروزه در دولت رژیم صهیونیستی به صورت قانون رسمی درآمده است. 
دکتر اسرائیل شاهاک، استاد دانشگاه عبرانی بیت ‏المقدس و رئیس جامعه حقوق بشر اسرائیل، می ‏گوید: «من در اورشلیم به چشم خود دیدم که یک یهودیِ مذهبیِ افراطی، اجازه نداد در روز شنبه از تلفن او برای نجات همسایه غیر یهودی او که در حمله ‏ای مجروح شده بود، استفاده کنند و آمبولانس خبر کنند. از اعضای دادگاه حاخامیِ اورشلیم که از حاخام ‏های منصوب دولت رژیم صهیونیستی هستند، پرسیدم آیا این شیوه رفتار با تفسیر آنان از مذهب یهود سازگار است؟ به من پاسخ دادند یهودی مزبور رفتاری صحیح و حتی مؤمنانه داشته، و مرا به یکی از قوانین تلمود ارجاع دادند. یک یهودی نباید شنبه را به خاطر نجات جان یک «بیگانه»[غیریهودی] نقض نماید. نه مقامات حاخامیِ اسرائیلی و نه مقامات دیاسپورا[یهودیانی که در غیر مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی زندگی می ‏کنند] هیچ‏کدام در این حکم تجدید نظر نکردند. امروزه نژاد پرستی، تبعیض و بیگانه‏ ستیزی در میان یهودیان رواج یافته و برای آنها دلایلِ دینی و اعتقادی اقامه می‏ شود».[1]
این دانشمند یهودی معتقد است نژادپرستی که امروزه به عنوان اصلی مسلم توسط صهیونیست ‏ها مطرح است، با دیانت یهود ارتباطی ندارد و برداشتی انحرافی از این دین است.[2]
2. سوء ظن شدید به بيگانگان: صهیونیست ها به دو دلیل نسبت به بيگانگان بدگمان هستند. یک، آنها در افسانه رخداد هولوکاست هم آلمان و هم ديگر بيگانگان را متهم می دانند؛ زيرا آنان کاری در مقابله با اردوگاه مرگ آلمان انجام ندادند. دو، پیش از قرن 16 یهودیان در کشورهای مختلف دنیا غریب بوده و تحت آزار و شکنجه فراوان بودند. همین مسأله باعث خودآگاهی الاهياتی يهود در باب قوم اسرائيل شده است یعنی موجب شده است یهودیان بر اساس الاهیات یهودی از مسائل الاهیاتی نظیر قومیّت و سرزمین آگاهی یابند. صورت غليظ شده این مسأله عبارت است از «قومی که تنها ماند». از آنجا که رژیم صهیونیستی در مقابل بيگانگان از مرز ملی و قومی يهود دفاع می کند، يهوديان دنيا با او احساس همدلی می کنند.[3]
3. عَمالقه دانستن دشمنان دولت‌ صهیونیستی: یکی از ۶۱۳ میصووت[4](دستور) یهودی در هلَاخا[5] نابود کردن عمالیق[6] بر اساس دستور عهد عتیق است. بر اساس کتاب تثنیه باب ۲۵ خداوند به قوم اسرائیل دستور می‌ دهد آنچه عمالیق با اسرائیل کردند را به یاد داشته باشند و تمامی عمالیق را نابود کنند. از این رو امروزه سياست مداران صهيونيستی برآنند كه اعراب و ديگر دشمنان دولت‌ شان را مصداق هايي از عَمالقه بدانند.[7]   
بر اساس فقرات عهد عتیق، خداوند به سموئیل نبی می فرماید شاؤل(طالوت) را به عنوان پادشاه بنی اسرائیل منصوب و او را به جنگ عمالقه بفرستد. شاؤل در جنگ با عمالقه پیروز شده و آنها را نابود می‌کند.(اول سموئیل، 15: 1– 10) سموئیل نبی از طرف خداوند به شاول دستور می ‌دهد: «پس الآن برو و عمالیق را شکست داده، جمیع ما یملک ایشان را بالکل نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل و شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکش».(اول سموئیل، 15: 3) حتی بعد از این جنگ که شاول تمام این دستورات را انجام داد و تنها تعدادی از بهترین حیوانات را برداشته تا آن ها را برای خداوند قربانی کند؛ مورد مؤاخذه شدید خداوند قرار گرفته و حتی به جهت این عمل از سلطنت خود خلع شد.(اول سموئیل، 15: 10 – 34) صهیونیست ها با استناد به این عبارات کتاب مقدس نسل ‌کشی را انجام می دهند. قطعاً دستور در مورد عمالیق، قوانین اخلاقی را رد می ‌کند؛ زیرا در عهد عتیق دستور به نابودی زنان و حتی کودکان شیر خوار داده شده ‌است.
پی‌نوشت:
[1]. اسرائیل شاهاک، تاریخ یهود ـ مذهب یهود، ترجمه دکتر مجید شریف، تهران: انتشارات چاپخش، 1376، ص30ـ 32
[2]. اسرائیل شاهاک، نژادپرستی دولت اسرائیل، ترجمه امان‏الله ترجمان، تهران: انتشارات توس، 1357، ص 5
[3]. ر.ک: آلن آنترمن، باورها و آیین‌های یهودی، ترجمه رضا فرزین، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1393، ص 353
[4]. Mitzvoth
[5]. Halakhah یا هلاخا به مجموعه قوانین شریعت یهود گفته می‌شود که از عهد عتیق مکتوب(تنخ)، تورات شفاهی(تلمود) و نوشتار های حاخام ها و همچین آداب و رسوم یهودیان گرفته می شود.
[6]. عمالیق در فقرات کتاب مقدس، کسانی هستند که در مصر، شام و فلسطین حضور ثابت و جدی داشتند و از دشمنان بنی اسرائیل محسوب می ‌شدند و جنگ‌هایی میان آنان در ‌گرفته است.(پیدایش، 36: 12؛ اول سموئیل، باب 15)
[7]. see: Benjamin Weinthal, A new Amalek is appearing, at: http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=167043

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.