آیا انجام امور خارق العاده و یا ادعای مکاشفه و یا رویاء می‌تواند دلیلی بر حقانیت یک دین باشد؟

  • 1397/09/04 - 20:58
باید پرسید راه حل شناخت حق از باطل چیست؟ هر چند معجزات و کرامات شرط لازم اثبات حقانیت یک دین است اما شرط کافی نیست بهتر است برای شناخت حقانیت یک دین گام اول بهره گیری از عقل و منطق برای فهم اصول اعتقادی آن دین است اما برای اثبات ادعای نبوت و امامت وجود معجزه و کرامت می تواند در کنار ادله عقلی، انسان را به یقین برساند.

یکی از حربه های تبشیری ها برای اثبات حقانیت دین خود  سوء استفاده از امور خارق العاده است گاهی با ادعای معجزه، مکاشفه، شفا دادن مریض ها و یا صحبت کردن به زبان های عجیب و حتی خواب.

در مواجه با امور خارق عادت  و عجیب باید به چهار گزینه زیر توجه کرد در غیر این صورت ممکن است دچار خطا و اشتباه شویم.

مدعا و اعتقادی که قرار است این امر خارق العاده آنرا تایید کند.

برخی از مواقع لازم نیست برای تشخیص درستی و یا بطلان یک عقیده  به دنبال امر خارق العاده ای باشیم وقتی یک اعتقاد یا عمل  با مسلمات عقلی و یا آموزه های راستین و حقیقی ادیان الهی مخالف باشد بطلان آن واضح است به عنوان مثال برخی از بت پرستان،شیطان گرایان و یا ادیان طبیعت گرا در آیین خود اعمال عجیب و خارق العاده ای را دارند در این موارد لازم نیست تا به این این امور توجه کنیم بلکه اصل این آیین ها خود گویای باطل بودن آنها می باشد. قرآن کریم در سوه فرقان آیه 21 کسانی را که بدون توجه به باطل بودن یک اعتقاد و تنها از روی عادت از آیین های گذشتگان خود پیروی می کنند به شدت سرزنش کرده و می فرماید: "وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى‏ عَذابِ السَّعيرِ " و هنگامى كه به آنان گفته شود: «از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد!»، مى‏گويند: «نه، بلكه ما از چيزى پيروى مى‏كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم!» آيا حتّى اگر شيطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان كند (باز هم تبعيّت مى‏كنند)؟!

کتاب مقدس در سفر تثنیه آیه 1-3 نیز به همین موضوع اشاره دارد."اگر دربین شما انبیا و تعبیر کنندگان خواب وجود داشته باشد که به شما وعده معجزه بدهند و آن معجزه هم تحقق یابد اگر آن وقت بگویند: " بیائید خدایان مردم دیگر را که شما هرگز نپرستیده اید ستایش کنیم. به حرفهای ایشان توجه نکنید... "

     ویژگی های اعتقادی، شخصیتی و روانی آورنده و مدعی خارق عادت.

گاهی فرد مدعی به ظاهر یک اعتقاد درست را ترویج می کند  که معمولا این  گفته ها با ظاهری موجه و مورد قبول نیز همراه است  ولی با کمی دقت در سوابق و رفتارهای این افراد می توان دریافت که این ادعاهای زیبا پوششی بر اهداف پنهان مادی و حیوانی آنها است. به عنوان مثال افرادی  با استفاده از عناوینی چون صلح ، دوستی، محبت و یا آرامش و انجام  کارهای عجیب و خارق العاده در کنار آن اقدام به فریب مخاطبان خود می کنند  اما وقتی به سابقه زندگی آنها یا سایر اعتقادات و رفتارهای او دقت می کنیم متوجه می شویم که عقاید و رفتارهای او  با این شعار های زیبا و عقاید الهی سازگار نیست و به جای اهداف الهی، اهداف مادی و یا شهوانی را دنبال می کند. و به جای دعوت به خدا در واقع دعوت به خود می کند در این صورت نیز نمی توان با استناد به کارهای عجیب این افراد ظاهر الصلاح  حکم به حقانیت آنها داد.

کتاب مقدس از شیاطین و انبیای کذبه ای یاد می کند که با انجام امور خارق العاده در صدد فریب مومنان هستند. این کتاب به صراحت می گوید که شیطان و انبیای دروغین و بسیاری دیگر از افراد فاسد العقیده نیز قادر به انجام  امور خارق العاده و معجزه  هستند. و حتی برخی توانایی دارند که خود را به صورت فرشته درآورده و حتی برگزیدگان را نیز گمراه کنند. [1]

ویژگی های امر خارق عادت

یکی دیگر از مواردی که در مواجهه با امور خارق العاده و عجیب باید به آنها توجه داشت ویژه گی های خود آن کار است. گاهی این امور از طریق الهی حاصل می شوند  و گاهی از طریق شیطانی و با استفاده از ابزراهای غیر شرعی. برخی از آنها  جادوگری است و یا با کمک نیروی اجنه انجام می گیرد . تعدادی از این کارها شیادی و یا چشم بندی است و یا با استفاده از ترفندهای روانی و هیپنوتیزم و استفاده از علوم  روانشناسی و یا شخصیت شناسی افراد انجام می شود. به هر حال با وجود این ترفندهای مختلف  هر امر عجیبی را نمی توان همانند معجزه حقیقی و الهی دلیلی بر حقانیت دین دانست. چرا که افراد مختلف از این ابزار و شیوه ها برای اغراض مورد نظر خود بهره می برند و از غفلت و سادگی افراد برای فریب و انحراف آنها استفاده می کنند.

ویژگی های اعتقادی، شخصیتی و روانی مخاطبی که تحت تاثیر این امر خارق العاده قرار دارد

آخرین مورد ی که باید در مواجه با کارهای خارق العاده در نظر داشت ویژه گی های مخاطبانی است که تحت تاثیر این وقایع قرار دارند برخی از افراد به جهت شرایط روانی خاص خود بیشتر تحت تاثیر القائات و تو همات قرار می گیرند به عنوان مثال داغدیده گان، افراد درگیر با بیماری های مزمن خصوصا بیماران روانی، آسیب دیدگان عاطفی در خانواده، معتادان و افرادی  همانند ایشان که تجربه عاطفی  و روانی سختی را تجربه می کنند یا پشت سر گذاشته اند از این جمله می باشند. این افراد گاهی در توهم خود افراد یا موجوداتی را می بینند و تجربه می کنند که حقیقتی ندارند ولی در نگاه آنها واقعی است.

دیگر آنکه پیش درآمدهای ذهنی، مشغله ها، اعتقادات و صفای روحی افراد در پذیرش یا ردو همچنین  در نوع دریافت و برداشت آنها از این قبیل کارها متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اکثر کسانی که به مسیحیت گرایش دارند شخص نورانی رویای خود را حضرت عیسی معرفی می کنند در حالی که بنابر متن کتاب مقدس شیطان نیز می تواند به صورت فرشته نور ظاهر شود.

هستند افرادی که با به کار گیری قدرت اجنه و یا قدرت های ذهنی بر افراد ضعیف النفس و مستعد تأثیر گذاشته و باورهای باطلی را به آنها تلقین می کنند. انسانی که در دریافتهای حسی خود نیز دچار خطا و اشتباه می شود چگونه می تواند به درستی توهمات ذهنی خود اطمینان داشته و عقیده خود را بر آن استوار سازد؟

حال باید پرسید راه حل شناخت حق از باطل چیست؟ هر چند معجزات و کرامات شرط لازم اثبات حقانیت یک دین است اما شرط کافی نیست بهتر است برای شناخت حقانیت یک دین گام اول بهره گیری از عقل و منطق برای فهم  اصول اعتقادی آن دین است اما برای اثبات ادعای نبوت و امامت وجود معجزه و کرامت می تواند در کنار ادله عقلی، انسان را به یقین برساند.

پی‌نوشت:

[1]. دوم قرنتیان 11: 14-15

بازنشر