تعدیل معیشت را باید از کجا آغاز کرد

  • 1397/07/24 - 11:54
عبدالبهاء، صنف دهقانان را به دلیل در کثرت بودن، اولین قشر برای اجرای آموزه‌ی تعدیل معیشت خود انتخاب کردند. اما به راستی اگر این آموزه‌ی جدیدی است که باید پرسید که کدام طرح آزمایشی را ابتدا، در سطحی وسیع امتحان می‌کنند؟! از طرفی اگر این حکم کپی‌برداری از زکات اسلامی است، پس ادعای ابداع آن چه توجیهی خواهد داشت؟!
تعدیل معیشت در بهائیت, تعالیم دوازده گانه, عدالت اجتماعی

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت در گفتگو با مبلّغ بهائی، به نقد اولین راه‌کار عملی پیشوایان بهائی، برای تحقق آموزه‌ی تعدیل معیشت (به معنای: توزيع عادلانه‌ی ثروت و بهره‌مندی همگان از رفاه مادی​) در این فرقه پرداخت:

پژوهشگر: چرا بر خلاف ادعای ابداع آموزه‌ی تعدیل معیشت، راه‌کار عملی چندانی از طرف پیشوایان بهائیت ارائه نشده است؟!

مبلّغ بهائی: گویا اطلاع ندارید، پیشوایان ما راه‌کارهای عملی هم برای تحقق این آموزه‌ی بدیع خود ارائه داده‌اند.

پژوهشگر: لطفاً مثال بزنید؟!

مبلّغ بهائی: اولین راهکاری که ایشان معرفی کرده‌اند، شروع این حرکت از دهقانان، آن هم بخاطر جمعیت بالای آنان نسبت به سایر صنوف است؛ همچنان که عبدالبهاء گفته‌اند: «اين مسئله اقتصاد را بايد از دهقان ابتدا (: شروع) نمود تا منتهی باصناف ديگر گردد. زيرا عدد دهقان بر جميع اصناف اضعاف مضاعف (: بیشتر) است. لهذا سزاوار چنان است كه از دهقان ابتدا شود و دهقان اول عامل است در هيئت اجتماعيه. باری، در هر قریه‌ای (: آبادی) بايد كه از عقلاء آن قريه انجمنی تشكيل شود كه قريه در زير اداره آن انجمن باشد و همچنين یک مخزن عمومی تأسيس شود و كاتبی تعيين گردد و در وقت خرمن، به معرفت آن انجمن از حاصلات عموم مقاديری معين به جهت آن مخزن گرفته شود».[1]

پژوهشگر: خُب چرا این حکم به مترقی و ابداعی خودشان را از ثروتمندان اجرایی نکرده و در ابتدا، ضعیف‌ترین قشر جامعه را هدف قرار داده‌اند؟! از طرفی، اگر به قول عبدالبهاء، دهقانان اکثریت جامعه را شامل می‌شوند و این تعلیم جدیدی است، باید پرسید که کدام طرح آزمایشی را ابتدا در سطح وسیع امتحان می‌کنند؟! آیا شروع آزمایشی آن نباید در سطح محدودتری بوده و پس از اثبات اجرایی بودن آن، در سطح وسیع‌تر اجراء شود؟!

مبلّغ بهائی: به هر حال این حکم مترقی است که پیشوایان ما بیان کرده‌اند؛ حال از هر کجا شروع شود، تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند.

پژوهشگر: چطور می‌توانید راهکاری را به عنوان اختراع و ابتکار پیشوایان خود برشمارید در حالی که آنان مشابه حکم زکات در اسلام را کپی‌برداری کرده و نام تعلیمی مترقی و ابتکاری خود بر روی آن نهاده‌اند؟!

پی‌نوشت:
[1]. عبدالحمید اشراق خاوری، پیام ملکوت، هند: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 1986 م، ص 136-135.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.