جاسوس‌پروری در بابیت و بهائیت!

  • 1397/04/26 - 13:15
پیشوای بابیت، برای اثبات خوش‌خدمتی به اربابانش، پیروان خود را به جاسوسی برای اطلاع از جزئیات امور حکومتی فراخواند. پیامبرخوانده‌ی بهائیت نیز پیروان خود را به خدمت به حامیانش فراخوانده است. در این صورت، از آن‌جا که شکل‌گیری و امتداد جریان بابیت و بهائیت با حمایت استعمار بوده، آیا این نشانه‌ها را چیزی جز جاسوس‌پروری می‌توان نامید؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از آن‌جا که تشکیل فرقه‌ی بابیت، با توطئه و حمایت استعمار از آن بوده است، لذا از ابتدای شکل‌گیری، همواره شاهد حمایت‌های اربابان علی‌محمد باب، از این جریان وابسته بوده‌ایم.
پیشوای بابیت نیز در مقابل، برای اثبات خوش‌خدمتی به اربابانش، صراحتاً پیروان خود را به جاسوسی برای اطلاع از جزئیات امور حکومتی فراخواند؛ همچنان که گفته است: «واجب است بر هریک از اهل بیان که با دقت، احاطه پیدا کنند به دارایی هر پادشاه، از خانه و کتاب و حدود و ملک و قشون و تمام اشیای قیمتی و گران بهای او».[1]
پیامبرخوانده‌ی بهائیت نیز به پیروی از باب، پیروان خود را به خدمت به حامیانش فراخوانده است: «هریک از حضرات ملوک وفقهم الله که بر حفظ این حزب مظلوم قیام فرماید و اعانت نماید، باید کلّ (: همه) در محبّت و خدمت به او از یک‌دیگر سبقت گیرند. این فقره فرض است بر کلّ».[2]
در این صورت، از آن‌جا که شکل‌گیری و امتداد جریان بابیت و بهائیت با حمایت مستقیم روس‌تزار، انگلیس، آمریکا و اسرائیل بوده است؛ آیا می‌توان جمع‌آوری اطلاعات حکومتی و خدمت به حامیان اربابان این فرقه‌ها را چیزی جز جاسوس‌پروری نامید؟!

پی‌نوشت:
​[1]. ابوتراب هدائی، بهائیت دین نیست، ص 163.
[2]. همان.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.