توهین یه پیروان سایر ادیان توسط یارسانیزم

  • 1396/12/09 - 13:53
جریان یارسانیزم در میان اهل حق رسوخ کرده و تلاش می‌کند عقاید باطل خود را به نام اهل حق به خورد پیروان اهل حق دهد. ایشان برخلاف عقاید بزرگان اهل حق در تکریم پیروان ادیان الهی، مدعی شده‌‌اند کسانی سلطان اسحاق را شاه خود ندانند، رو سیاه هستند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بزرگان اهل حق معتقد هستند که تمام ادیان الهی بر حق بوده و بر این اعتقاد تاکید فراوان می‌کنند.[ سرسپردگان، 171] اما برخی از سر سپردگان فرقه اهل حق موسوم به «یارسانی» و «یارسانیزم» که معتقد هستند اهل حق دین مستقل از سایر ادیان است، با استناد به برخی از کلام‌های اهل حق، کسانی که به سلطان اسحاق و اهل حق روی نیاورند را سیاه رو و بی‌ایمان معرفی می کنند و می گویند:
هرکس نوینوت تو نکرده شاه
 و قول یاریت  بنو بووشه  
بارت نکیشو آنه رورشه
 جور نه نوشو سردی کورشه
یعنی: یا سلطان هرکس تو را شاه خود نداند و بر گفته یاری دل خوش نکند و به آن ایمان نیاورد و بار امانت تو را به دوش نکشد، او روسیاه خواهد شد و هر کس سختی دین را نمی پذیرد، بی گمان کُوره ایمان او سرد است.[ آداب و ارکان یارسان، صص 447-446] ادعایی که یارسانیزم دراین باره مطرح می‌کنند، برخلاف معتقدات بزرگان اهل حق بوده و این امر نشان دهنده ترویج عقاید باطل یارسانیزم در میان اهل حق واقعی است.

پی‌نوشت:  
خواجه الدین، سید محمد علی، سرسپردگان تاریخ و شرح عقاید دینی وآداب و رسوم اهل حق (یارستان) چاپ دوم، تهران، منوچهری،1362، صص 447-446  
هاموش، آداب و ارکان یارسان، کرند غرب، 1386، صص 447-446

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.