واضع قوانین اهل حق شارع مقدس یا پیران حقیقت؟

  • 1396/11/05 - 08:44
اکثر سرسپردگان فرقه اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان معرفی می‌نمایند در ادعایی متناقض با اعتقاد به نبوت، به صورت مبهم واضع شریعت را شارع مقدس نمی‌دانند و تکیه اصلی آنان در اجرای قوانین گفتار پیران و بزگان خود است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اکثر سرسپردگان فرقه اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان معرفی می‌نمایند [برهان‌الحق، ص10؛ مکاتبه با دائرةالمعارف تشیع، ج3، ص 660] و اعتقاد به نبوت پیامبران الهی مخصوصاٌ پیامبراسلام (صلی‌الله علیه و اله) دارند، [بازشناسی آیین یارسان(اهل حق)، ص 129] اما اعتقاد به نبوت پیامبر اسلام ( صلی‌الله علیه و اله) در میان آنان کمرنگ است و غالباً نامی از ایشان در متون کلامی و محافل آنان، بیان نمی‌شود. [شناخت فرقه اهل حق، ص104] و برخی از ایشان در ادعایی متناقض با اعتقاد به نبوت، به صورت مبهم واضع شریعت را شارع مقدس نمی‌دانند و تکیه اصلی آنان در اجرای قوانین گفتار پیران و بزگان خود است و در این باره می‌نویسند: «مردمان برگزیده و دانشمندان (مقصود پیران فرقه اهل حق است) می‌توانند قانون مراودات اجتماعی را از قبیل ارث، قضاوت، داد و ستد با الهام از خط مشی یاری که مساوات و عدالت است، وضع نمایند.» [شناخت فرقه اهل حق، ص 104؛ به نقل از کتاب اندرزیاری، ص 25] حال باید از اهل حق پرسید شما که خود را مسلمان معرفی می‌نمایید، چرا پیران خود را واضع قوانین قرار داده‌اید و حال آنکه  شارع مقدس، طبق آیه «لِكُلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجًا[مائده/48] ما براى هر كدام از شما آيين و شريعت و راه روشنى قرار داديم» در اصل خداوند متعال، و طبق آیه  «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[حشر/7] و آن چه را پيامبر براى شما آورده انجام دهيد و از آن چه شما را باز داشته خوددارى كنيد»، پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و اله ) است.

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ اول، تهران، امیر کبیر، 1382، ص 104 
صدر حاج جوادی، احمد و.....، مکاتبه سید قاسم افضلی، دائرةالمعارف تشیع، ج3 ، چاپ اول، تهران، مؤسسه دائرةالمعارف تشیع  1371، ص 660  
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق )، ج1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 129

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.