یارسانیزم و خاندان شاه ابراهیمی

  • 1396/10/17 - 10:19
خاندان شاه ابراهیمی، یکی از با نفوذترین خاندان‌های اهل حق است که در ایران و عراق سرسپردگانی دارد. جریان نوظهور "یارسانیزم" با توجه به اینکه در برخی از کلام‌های اهل حق خبر از اختلاف بابا یادگار و شاه ابراهیم می‌دهند، خاندان شاه ابراهیمی را متهم به انحصارطلبی و اعمال قدرت، در جامعه اهل حق کرده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– خاندان شاه ابراهیمی، یکی از با نفوذترین خاندان‌های اهل حق است که در ایران و عراق سرسپردگانی دارد. این خاندان منسوب به "شاه ابراهیم" یکی از یاران سلطان اسحاق است که در اوایل قرن نهم هجری در بغداد درگذشت. [اهل حق پیران و مشاهیر، ص 146]. جریان نوظهور "یارسانیزم" با توجه به اینکه در برخی از کلام‌های اهل حق خبر از اختلاف بابا یادگار و شاه ابراهیم می‌دهند، خاندان شاه ابراهیمی را متهم به انحصارطلبی و اعمال قدرت، در جامعه اهل حق کرده و بیان می‌کنند:" از دیگر تحریفات کلام سرانجام که قبل از مشروطیت شروع و تا قبل از انقلاب اسلامی ادامه داشته است می‌توان به مسئله شاه ابراهیم و بابا یادگار اشاره کرد که سبب شکافی چشم‌گیر در سطح جامعه یارسانی را به وجود آورده، یعنی دو کلان خاندان پیر و مرید را از هم جدا کرده است. اراده صاحب نفوذ بودن اغلب سادات شاه ابراهیمی دو قرن اخیر با مبنای سر حلقه هفتوانه بودن سبب گِلگی به خاطر انحصاری کردن کلام‌ها، حذف و جایگزینی شده است. داشتن رویه عنوان‌شده با تحریک منابع قدرتی باعث می‌گردد تا سادات یادگاری عکس‌العملی منفی به شکل دوری جستن از این سادات-که پیرایشان نیز می‌باشد-، داشته باشند."[تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 273] حال از اهل حق باید پرسید اگر کلام‌های شما چنین منحرف‌شده که یارسانیزم می‌گوید، چرا عمل به آن را لازم می‌دانید؟

 پی‌نوشت:
صفی زاده، صدیق، اهل حق پیران و مشاهیر، چاپ اول، تهران، حروفیه، 1387، ص142   
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، ص 252

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.