توهم وجود غیر علنی اهل حق قبل از اسلام

  • 1396/09/01 - 09:39
طرفداران استقلال اهل حق از ادیان الهی دیگر مخصوصاً اسلام، می‌گویند که اهل حق قبل از اسلام وجود داشته است و حال‌آنکه هیچ شاهدی بر این ادعا در کتب‌های ملل و نحل از آن یافت نمی‌شود و لوازم آن آیین، اعم از کتاب و منابع آیینی وجود ندارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  برخی از سرسپردگان فرقه اهل حق که داعیه استقلال دین اهل حق از سایر ادیان را دارند در مقابل این سؤال که اگر اهل حق دین مستقل است چرا در هیچ‌کدام از منابع ملل و نحل اسمی از آن نیست می‌گویند؛ که این آیین قبل از اسلام بوده ولی آشکارا و علنی ظهور و بروز نداشته است.در جواب به ایشان باید گفت: چیزی که آشکار نبوده، صرف ادعا کردن موجب تحقق وجود آن نمی‌شود، زیرا لازمه هر آیین و مکتبی وجود آثار و لوازم آن ازجمله کتاب و منابع آیینی و پیروان آن می‌باشد و حال‌آنکه چنین اثری وجود ندارد.[بازشناسی آیین یارسان، ص 144] بنابر تاریخ، اهل حق وابسته به اسلام است که ریشه‌هایی از اندیشه‌های غلات و ایران باستان در آن وجود دارد.

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 144  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.