محبت مسیح و نفرین به درخت!

  • 1396/07/29 - 14:29
برخلاف چهره‌ای که مسیحیت تبشیری از عیسی مسیح در کتاب مقدس مسیحی ارائه می‌دهد و سعی دارد او را مهربانی مطلق و به دور از هرگونه خشونت معرفی کند، اما در کتاب مقدس مسیحی شاهد داستان‌هایی هستیم که خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسیحیان همواره سعی دارند عیسی مسیح را در کتاب مقدس با چهره‌ای که مهربانی مطلق است و هیچگونه خشونتی از او صادر نشده است، ارائه دهند اما وقتی با دقت کتاب مقدس مسیحی را مطالعه می‌کنیم به نکته‌ای عجیب برخورد می‌کنیم که در ذهن خواننده سوال پیش می‌آورد که اگر مسیح آنچنان که معرفی می‌شود باشد، پس این رفتار چیست؟ ماجرا از این قرار است که عیسی و حواریونش از منطقه‌ای عبور می‌کردند و او قصد داشت از میوه‌ی درخت انجیری استفاده کند اما آن درخت میوه نداشت؛ چرا که وقت محصولش نبود اما مسیح به دلیل اینکه آن درخت در فصلش میوه نداشت آن را نفرین می‌کند و درخت به جرم میوه نداشتن در فصلی که نباید میوه داشته باشد خشک می‌شود: «کمی دورتر درخت انجیر پربرگی دید؛ پس به طرف آن رفت تا شاید انجیری پیدا کند. ولی روی آن جز برگ چیز دیگری نبود، چون هنوز فصل میوه نرسیده بود».[ترجمه تفسیری کتاب مقدس، مرقس، 11 : 13]، «صبح روز بعد، وقتی به اورشلیم باز می گشتند، شاگردان درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشک شده است. پطرس بخاطر آورد که عیسی روز قبل، درخت را نفرین کرده بود. پس با تعجب گفت :استاد نگاه کنید! درخت انجیری که نفرین کردید، خشک شده است!»[ترجمه تفسیری کتاب مقدس، مرقس، 11 : 20-21] اینکه محبت فراوان و مطلق مسیح، چگونه با نفرین کردن به درختی که میوه ندارد در زمانی که فصل محصول نیست، قابل جمع است، جای سوال می‌باشد!

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی آشنایی با مسیحیت و پاسخ به شبهات، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: n_masihiat@

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.