ذوالنور قلندر در اندیشه اهل حق

  • 1396/07/24 - 09:40
"ذوالنور قلندر" یکی از شخصیت‌های مهم در فرقه اهل حق است و خاندان ذوالنوری منسوب به اوست. ذوالنور از نوادگان "سید ابوالوفا" از هفتوانه و جزء یاران خاص سلطان اسحاق است. او خوردن گوشت خروس را بر سادات خاندان ذوالنوری حرام کرد زیرا معتقد بود که "پیر بنیامین" از هفتن به دون خروس رفته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از شخصیت‌های مهم در فرقه اهل حق " ذوالنور قلندر" فرزند "سیده اسمره یا اثمره" دختر "سید رضا" و سید رضا، برادر "سید اکابر خاموش" از نوادگان "سید ابوالوفا" یکی از "هفتوانه" است. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 230] ذوالنور در نیمه دوم قرن دهم هجری قمری در لرستان به دنیا آمد و خاندان "ذوالنوری" در فرقه اهل حق منسوب به اوست. بنابر افسانه‌سازی‌های اهل حق ذوالنور با نشان دادن کراماتی از خود توانست در لرستان عده‌ای را دور خود جمع کند و خاندانی بنام ذوالنوری تشکیل دهد اما ازآنجاکه وی ازدواج نکرد نوادگان پسری سید رضا، متصدی این خاندان شدند. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 230؛ تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 180] او خوردن گوشت خروس را به سادات این خاندان حرام کرد زیرا بر این باور بود که "پیر بنیامین" یکی از "هفتن" به دُون خروس رفته است. [نامه سرانجام، ص 27] مطالب مذکور حاکی از داستان‌سرائی، خرافه گوئی و وجود عقیده باطل تناسخ در فرقه اهل حق است و این سؤال پیش می‌آید که ذوالنور برچه مبنایی خاندان تشکیل داد و حال‌آنکه سلطان اسحاق در زمان حیات خود دستور تشکیل هفت خاندان را داده بود؟

پی‌نوشت:
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها 1381، ص 180  
صفی زاده، صدیق، نامه سرانجام یا کلام خزانه یکی از متون کهن یارستان، چاپ اول، تهران، هیرمند، 1375، ص 27   
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام، شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، موکریانی، 2009، ص 230    

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.