پاسخ به پرسش‌های زرتشتیان (3) کشتن زرتشتیان به دستور قرآن ؟!