انتخابات در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان

  • 1400/02/17 - 14:29
پولس در عهد جدید بر این اعتقاد است که همه قدرت‌ها را خداوند بر سرکار آورده است. او حتی حکومت فرعون را منتخب خداوند می‌داند و می‌گوید: «فرعون، پادشاه مصر، نمونه دیگری از این واقعیت است، خدا به او فرمود که سلطنت مصر را فقط به این دلیل به او بخشیده است تا قدرت عظیم خود را علیه او نشان دهد و تمام دنیا نام عظیم و الهی او را بشنوند».

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ انتخابات امری مهم و سرنوشت ساز برای یک ملت است. عده‌ای به عنوان نماینده مردم، امور یک ملت را به عهده می‌گیرند. این افراد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟ مردم در انتخاب نمایندگان خود به چه نکاتی باید توجه داشته باشند؟ در این نوشتار تنها قصد داریم از کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان به این امر بپردازیم.
در تورات «یترون» پدرزن حضرت موسی، وقتی انبوه مراجعات مردم به حضرت موسی برای حل و فصل کارهایشان را می‌بیند، به حضرت موسی توصیه می‌کند تا با انتخاب افرادی تقسیم کار کند و فرامین الهی را به منتخبین خود بیان دارد و خود بر عملکرد آن‌ها نظارت کند. افراد انتخاب شده باید واجد شرایط زیر باشند:
1. تخصص
2. تدین
3. امانت داری
«تو نمی‌توانی این کار سنگین را به تنهایی انجام دهی. حرف مرا گوش کن و نصیحت مرا بپذیر و خدا تو را برکت خواهد داد. تو در حضور خدا نماینده این مردم باش و مسایل و مشکلات ایشان را به او بگو. دستورات خدا را به آن‌ها یاد بده و بگو که چطـور زندگی کنند و چه رفتـاری داشته باشنـد. در ضمن از میان قوم اسرائیل افرادی کاردان و خداترس و درستکار که از رشوه متنفر باشند انتخاب کن تا میان مردم قضاوت کنند. برای هر هزار نفر یک قاضی تعیین کن. آن قاضی هم به نوبه خود از میان هر هزار نفر، ده نفر را انتخاب کند تا هر یک قاضی صد نفر باشد. هر یک از این ده قاضی به نوبه خـود از میـان گروه صد نفره خویش دو نفر را انتخاب کنند تا هر یک، قاضی پنجاه نفر باشـد. هر یک از ایـن دو قاضـی نیز از میان گـروه پنجاه نفـره خـود پنج نفـر را انتخاب کنند تا هر یک، قاضی ده نفر باشد. بگذار قضاوت قوم برعهده این افراد باشد و آن‌ها فقط مسایـل بسیار مهم و پیچیـده را نزد تـو بیاورند، ولـی مسایل کوچک را خود حل کنند. به این ترتیب، دیگـران را در کار خـود شریک می‌کنی و بار مسئولیت تو سبکتر می‌شود. اگر این روش را در پیش گیری و خواست خدا نیز چنین باشد، آنوقت خسته نخواهی شد و قوم نیز در حالیکه اختلافشان حل شده است، راضی به خانه‌های خویش باز خواهند گشت»[1].
در بخش دیگری از کتاب مقدس در اهمیت حکومت نیکان آمده است: «وقتی قدرت در دست نیکان است مردم شادند، اما قدرت که به دست بدان بیفتد مردم می‌نالند»[2]. در اهمیت درستکاری، کتاب مقدس بیان می‌دارد: « درستکاری مایه سرافرازی یک قوم است و گناه مایه رسوایی آن»[3]. نیک نامی و حکیم بودن از صفات دیگری است که کتاب مقدس برای انتخاب افراد تذکر می‌دهد: « ای برادران، هفت نفر نیک نام و پر از روح‌القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بگماریم»[4].
پولس در عهد جدید بر این اعتقاد است که همه قدرت‌ها را خداوند بر سرکار آورده است. او حتی حکومت فرعون را منتخب خداوند می‌داند و می‌گوید: « برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی‌شود، بلکه به کسانی عطا می‌شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. فرعون، پادشاه مصر، نمونه دیگری از این واقعیت است، خدا به او فرمود که سلطنت مصر را فقط به این دلیل به او بخشیده است تا قدرت عظیم خود را علیه او نشان دهد و تمام دنیا نام عظیم و الهی او را بشنوند»[5].
از این‌رو بنا به اعتقاد پولس باید از همه حاکمان اطاعت کرد و وظایف خود را به خوبی انجام داد: «مطیع دولت و قوانین آن باشید، زیرا آن را خدا برقرار کرده است. در تمام نقاط جهان، همه دولت‌ها را خدا بر سر قدرت آورده است. پس هر که از قوانین کشور سرپیچی کند، در واقع از خدا نااطاعتی کرده است، و البته مجازات خواهد شد. آنانی که اعمالشان درست است، از مأموران دولت هراسی ندارند، اما افراد خطاکار و نادرست همیشه از آنان می‌ترسند. پس اگر می‌خواهی در ترس و دلهره بسر نبری، قوانین را اطاعت کن و آسوده باش! مأمور دولت از جانب خدا وظیفه دارد به تو کمک کند. اما اگر کار خلافی انجام دهی، از او بترس زیرا تو را مجازات خواهد کرد. خدا او را مقرر کرده تا کسانی را که خلاف می‌کنند مجازات کند. پس به دو دلیل باید مطیع قانون باشی: اول برای اینکه مجازات نشوی؛ و دوم برای اینکه می‌دانی اطاعت، وظیفه توست. به همین دو دلیل نیز باید مالیات‌هایتان را بپردازید تا حقوق کارکنان دولت تأمین شود و بتوانند به انجام کار خدا، یعنی خدمت به شما ادامه دهند. حق هر کس را به او ادا کنید: مالیات‌ها را از روی میل بپردازید؛ از افراد مافوق خود اطاعت نمایید؛ و به آنانی که سزاوار احترامند، احترام کنید».[6] پولس از مردم می‌خواهد تا برای رهبران خود دعا کنند: «برای رهبران و مقامات مملکت به پیشگاه خداوند دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش بسر بریم و زندگی خداپسندانه و پاک و شایسته‌ای داشته باشیم»[7].

پی‌نوشت‌:
[1]. خروج 18: 18-24.
[2]. امثال سلیمان 29: 2.
[3]. امثال سلیمان 14: 34.  
[4]. اعمال رسولان 6: 3.
[5]. رومیان 9: 16-17.
[6]. رومیان 13: 1-7.
[7]. اول تیموتائوس 2: 2. 

برچسب‌ها: 
تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.