نقداندیشه های وین دایر

  • 1392/07/18 - 14:15
یکی از شیوه های جذب مردم بخصوص جذب افرادی که از بیماری های روحی و روانی رنج می برند استفاده از مبانی اعتقادی و فطری آنها است . معنویت بعنوان یکی از مقدس ترین باورهای بشری، امروزه در بسیاری از موسسات با همین عنوان به بنگاه های سود آورمادی تبدیل شده است

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_نقد اندیشه های دایر

یکی از شیوه های جذب مردم بخصوص جذب افرادی که از بیماری های روحی و روانی رنج می برند استفاده از مبانی اعتقادی و فطری آنها است . معنویت بعنوان یکی از مقدس ترین باورهای بشری، امروزه در بسیاری از موسسات با همین عنوان به بنگاه های سود آورمادی تبدیل شده است .

وین دایرنویسنده امریکایی است که درایان جوانی مبتلا به اعتیاد مواد مخدر و الکل  (1)می شودبطوری که کارش تا سر حد جنون کشیده می شوداما با کمک  مدیتیشین و تلقین توانست(2) از آن رهایی یابد.

دایرازآنجا که یک نویسنده چیره دست است، نوشته های خود را در قالب های معنویت گرا با رویکرد روانشناختی به مردم تشنه معنویت عرضه می کند .

وین دایرازحیث شخصیت به گونه ای  است که هیچ گاه از پرداختن به معنویت های خود خسته نمی شود درواقع او خود را برتر از هرکس و یا هرچیز دیگری معرفی می کند .(3)  

دایر را به جای عارف معنوی باید یک روانشناس برتر دانست ،چرا که او توانست با نوشته های روانشناسانه از خلا موجود روانی مردم ،افکار و اندیشه های خود را به دیگران منعکس  کند اما خودش دچار آشفتگی و گرفتار چندگانگی وانسان محوری شده است .

او همه چیز را در اندیشه های درون انسان دنبال می کند وبه همین منظور کارهدایت را برآمده  از اندیشه های  معنوی برخاسته از درون بر می شمارد  (4)،دایر عبادت درادیان بزرگ را تا حدمراقبه های مدیتیشین و یوگا تنزل می دهد  و این نوع مراقبه ومحاسبه ها را به دیگران توصیه می کند بطورنمونه او معتقد است: «اگر مي خواهيد به تمرين مديتيشین بپردازيد، به تمام معني آن را انجام دهيد و سعادت و خوشي خود را در خلوت اين عمل ببيند. و اگر مي خواهيد نام دعا برآن بگذاريد و آن را به عنوان گفتگو با خداوند تلقي كنيد، چنين نامي را بگذاريد و با تمام وجود دعا كنيد» (5)

وین دایر با توصیه های مدیتیشین و یوگا گامی بزرگ در نفی  شریعت انبیای الهی برداشته است وبرای ادامه فعالیت خود برآن تاکید می کند (6)،او در آثارش خداوند را حکیم ،دانا و توانا و خدای واحد می خواند،ولی با تناقض گویی های صریح به انسان پرستی روی می آورد بدون توجه به ارسال رُسل از ناحیه خداوند؛ هیچ اشاره ای به نقش هدایت گرایانه انبیا ندارد بلکه «درون خویش» را موجب سعادت بشری می داند و  بهشت برین را در «درون انسان» معتقد است  . (7)

منابع ؛

اعجاز واقعي ص32 ـ  همان ص 108 ـ همان  ص 147ـ همان ص345

خود حقيقي ص 148

راه حل معنوي ص 38 و 47

ـ خود حقيقي ص 159

همان  ص 159

عرفان ص 373

نداي دروني ص 147 – 270

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.