زن زرتشتی، پوشش یا برهنگی ...

  • 1392/07/14 - 10:35
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اقدام سئوال برانگیز سایت اَمرداد (تارنمای خبری زرتشتیان) در نشان دادن عکسی از بانوان بدون پوشش در نشست ماهانه‌ي سازمان زنان زرتشتي، با توجه به تاکید فراوان بزرگان و موبدان زرتشتی بر داشتن پوشش زنان...

در ایران باستان پوشش زنان، همیشه سبک و اسلوب خاصی داشته است. بررسی ها نشان می‌دهد که پوشش تمام بدن در دوره های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد مردان در ایران یک حقیقت بوده است و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند.
برخی معتقد هستند که این پوشش کامل و آراسته به نوعی ریشه به وجود آمدن حجاب در دنیا است.
ویل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته است که می‌ توان ایران را منشاء اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست.[۱]
دایره المعارف لاروس نیز به وجود حجاب زنان در ایران باستان اشاره می کند.[۲]
در تفسیر اثنی عشری چنین آمده است: «تاریخ نشان می‏دهد که حجاب در فرس (فارس) قدیم وجود داشته است.»[۳]
فردوسی در شاهنامه خود  پوشش زنان و مردان ایرانی را چنین معرفی می کند:
در جنگ ها بانوان مبارز ایرانی پوششی همچون مردان می پوشیدند که گواه این سخن جنگ سهراب با گردآفرید است که تا زمانی که کلاهخود از سر گردآفرید نیفتاده بود، سهراب به زن بودن او پی نبرده بود.

چو آگـاه شد دختـــر گژدهم               كه سالار آن انجمن گشت كم‏
زنى بود برسان گردى سوار                هميشه بجنگ اندرون نامدار...

سپهبد عنان اژدها را سپــــرد               بخشم از جهـان روشنايى ببـرد
چو آمد خروشان بتنگ اندرش             بجنبيد و برداشت خود از سرش‏
رها شـــــد ز بند زره موى اوى              درفشان چو خورشيد شد روى اوى‏
بدانست سهراب كو دخترست            سر و موى او از در افسرست‏
شگفت آمدش گفت از ايران سپاه       چنين دختر آيد به آوردگاه‏ ...

با توجه به مستندات تاریخی زنان ایرانی از حیاء و عفت خاصی برخودار بوده اند و مردان ایرانی نیز صاحب غیرت؛
ویل دورانت درباره حجاب زنان ایران می نویسد:
«در نقشهایی که از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود.» [4]

شاهنامه دلیلی دیگر بر مدعی ما:

چنین گفت شیرین که اى مهتران              جهان گشته و کار دیده سران
بسه چیـــز باشد زنـــان را بهـــى                   که باشند زیبـــاى گـــاه مهــى
یکى آنک با شرم و با خواستست                کـه جفتش بدو خانه آراستست
دگـر آنک فــرخ پسر زایــد او                         ز شـــوى خجسته بیفزاید او
سه دیگر که بالا و رویش بود                       بپوشیدگــى نیز مــویش بود
بدانگه کــه من جفت خســـرو بــدم              به پیوستگــى در جهـان نو بــدم
بگفت این و بگشاد چـــادر ز روى                 همه روى مــاه و همه پشت موى
سه دیگر چنین است رویم که هست           یکـى گـر دروغست بنماى دست
مــرا از هنــر موى بُد در نهــــان                    که آن را ندیدى کس اندر جهان
نمودم همه پیشت ازین جـــــادویى              نه از تنبل و مکــر و ز بدخویــى
نه کس موى من پیش ازین دیده بود           نه از مهتـــران نیـــز بشنیده بــــود

لذا هیچگاه زن ایرانی در طول تاریخ تنش را به دیگران نشان نداده است و افتخار ما ایرانیان این است که در تخت جمشید یا نقش های بیستون صورتی از زن نمیبینیم ...
و افتخار میکنیم که زن ایرانی افتخارش این است که تنش را حتی آفتاب هم ندیده است:

منیژه منم دخت افراسیاب             برهنه ندیده تنم آفتاب

حکیم فرزانه توس حتی دختران تورانیان ـ دشمنان ایران ـ را نیز «پوشیده روی» می خواند:

همه دخت توران پوشیده روی         همه سرو بالا همه مشک بوی

اما اگر بخواهیم از حجاب در آیین  زرتشتی صحبت به میان آوریم، باید واژه حجاب را در کتب معتبر و کلمات موبدان آن ها جویا شد؛
زرتشت در حدود بیش از هزار سال (و به روایاتی بیش از هزاران سال) پیش از میلاد مسیح، در کتاب یسنا بر عفت سرشتین در کنار پوشش ظاهری پافشاری کرده‌است.[۵]
بر پایهٔ آنچه موبد «رستم شهرزادی» گفته‌ است، پوشش زن باید به گونه‌ ای باشد که حتی یک تار موی او نیز آشکار نگردد. در خرده اوستا، چنین آمده‌ است: «همگان نامی ز تو بر گوییم و همگان سر خود را می‌پوشیم و آن گاه به درگاه دادار اهورمزدا نماز می‌کنیم».[۶]
در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان در ذیل عنوان «پوشاک اقلیت‏های میهن ما» در مورد حجاب زنان زرتشتی چنین می‏خوانیم: «این پوشاک که بانوان زرتشتی از آن استفاده می‏کنند، شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان نقاط دیگر کشور ما دارد. چنان‏ که روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظیر روسری بانوان بختیاری است و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان لُر در گذشته نزدیک است و شلوار، از لحاظ شکل و بُرش، همان شلوار بانوان کُرد آذربایجان غربی است و کلاهک، همان کلاهک بانوان بندری است».
کوروش نیکنام دارای دکترای فلسفه زرتشت از دانشکده هندوستان و نماینده سابق زرتشیان در مجلس چندین پرسش را پاسخ داده‌است:[۷]
 سئوال: آیا در اوستا قانون حجاب برای زن وجود دارد؟
جواب: زن و مرد در تاریخ ایران باستان همواره با پوشش مناسب و زیبا در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و این قانونی در اوستا نیست.
سئوال: در باور زرتشتی حجاب برای بانوان چگونه تعریف شده است؟
جواب: واژه حجاب در فرهنگ واژگان پارسی نیست، اگر پرسش شما در مورد پوشش بانوان است. در ایران باستان زنان ومردان را هیچگاه برهنه نمی‌بینیم، نسبت به محل زندگی، آب و هوا و شیوه کار و زندگی هر شهر و روستا پوشش های گوناگونی وجود داشته که نمونه آن را هم اکنون در پوشش زنان گیلکی، مازندرانی، کرد، لر، بلوچ، بختیاری، اقوام دیگر و زرتشتیان مشاهده می‌کنیم.
سئوال: چرا در هنگام نیایش باید کلاه یا روسری بر سر داشته باشیم؟
جواب: در باور سنتی و گزارش اوستا، هالهٔ از روشنایی به نام خُوَرِنَه (فر) پیرامون تن انسان را فرا گرفته است این هالة نور در انسانهایی که نیکوکار باشند و به خداوند نزدیکتر شوند با شعاع بیشتری همراه است چون این هاله نور، پیرامون سر انسان بیشتر است عقیده بر این است که به هنگام نیایش و برای ایجاد تمرکز حواس به هنگام راز و نیاز با خداوند بایستی سرها پوشیده باشند از سوی دیگر پوشیدن سر به هنگام نیایش هماهنگی در چهره‌ ها ایجاد می‌کند و چهرة انسان روحانی تر خواهد بود.

حال با این همه پیشینه و توصیه برای پوشش، که همه موبدان زرتشتی بدان قائلند، سایت اَمرداد که تارنمای خبری زرتشتیان است در اقدامی سئوال برانگیز، عکسی را منتشر نمود که مربوط به نشست ماهانه‌ي سازمان زنان زرتشتي است؛ که متاسفانه زنان زرتشتی شرکت کننده در آن نشست فاقد پوشش هستند.

جای این سئوال از مسئولین سایت اَمرداد باقیست که با توجه به این همه تاکید بر داشتن پوشش، چرا و به چه منظور چنین عکس هایی را از بانوان ایرانی به نمایش می گذارند؟

لینک مربوط:       http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=4235

 

پی نوشت:

[1]. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج۲، ص۷۸ و برتراند راسل، زناشوئی و اخلاق، ص۱۳۵.
[2]. به نقل از دایره ‏المعارف القرن العشرین، ۱۹۲۳.
[3]. تفسیر اثنی عشری، ج ۱۰، ص ۴۹۰.
[4]. تاریخ تمدن، ویل دورانت ج1، ص 434.
[5]. آموزشهای زرتشت پیامبر ایران؛ رستم شهرزادی، آموزش گات‏ها، انجمن زرتشتیان، آبان ۶۷.
[6]. خرده اوستا، فصل آفرینگان دهمان.
[7]. کوروش نیکنام پژوهشگر فرهنگ ایران باستان - پرسش و پاسخ.

تولیدی

دیدگاه‌ها

آقا شما به دل نگیر اینها عقلشون بیش از این قد نمیده !!! خوبه بر و رو هم نداره !!

در دین زرتشت مانند دین اسلام هیچ یک از موارد اجباری نیست و حتی امروزه نماز هم در این دین دلبخواهی هست و هر فردی خواست می خواند و هر فردی نخواست نمی خواند. در اسلام حجاب وجود دارد و خانوم ها حتما باید حجاب را رعایت کنند و الا عذاب و عقوبت دارند ولی در دین زرتشت این اجبار وجود ندارد بلکه فرد می تواند پوشش را رعایت کند و هم نکند. واژه حجاب هم در دین زرتشت و ایران باستان وجود ندارد بلکه پوشش وجود دارد . مشکل شما این است با دید اسلامی به مقوله پوشش پرداختید.

آناهیتای عزیز: 1. ظاهرا شما یا زرتشتی نیستید یا اگر هستید هیچ مطالعه ای درباره دین خود ندارید. بر عکس دین اسلام که هیچ اجباری ذر آن نیست، متاسفانه در دین زرتشت، هم اجبار (البته بدون هیچ منطقی و کاملا غیر عقلایی) و هم شکنجه هایی بسیار شدید و مجازات هایی عجیب و غریب وجود دارد. برای نمونه: 1. اگر پارچه ای را روی مرده بیندازی از 800 تا 2000 تازیانه می خوری. 2. مجازات کشتن سگ آبی: 20000 تازیانه، ریختن 20000 بسته هیزم روی آتش ... ، کشتن 10000 مارخزنده، کشتن 10000 مارسنگ نما، کشتن 10000 لاک پشت، کشتن 10000 قورباغه، کشتن 10000 مورچه، کشتن 10000 مور گزنده، کشتن 10000 مگس، پر کردن 10000 گودال و ... 3. زدن 400 تازیانه به زنی که بعد از زایمان آب خورده است. 4. زندانی کردن زنی که در ایام عادت ماهیانه قرار گرفته است، چراکه او را اهریمن آفریده است. 5. خوراندن شاش گاو با خاکستر به زنی که بچه اش سقط شده است. برای مطالعه بیشتر (البته اگر اهلش باشی) به اوستا، نسک وندیداد مراجعه بفرمایید. به چه می نازی عزیز دل .... دوست عزیز حجاب در اسلام زمانی واجب است که در برابر نامحرم قرار گیرد. وقتی زن در جامعه قرار گرفت اگر حجاب خود را حفظ نکرده و بدون حجاب ظاهر شود 2 اتفاق می افتد: 1. زن بیچاره دائما گدایی نگاه دیگران را می کند. 2. مردهای دیگر را به خود دعوت می نماید. حال نمی دانم اشوزرتشت به چنین کاری سفارش نموده است یا نه... 3. دوست عزیز پوشش همان حجاب و حجاب همان پوشش است...

در دین زرتشتی مبنای حجاب ، حجب و حیای باطنی است و البته حجاب ظاهری هم طبیعتا باید باشد ،چون ما انسان اولیه نیستیم !کیفیت حجاب ظاهری اهمیت چندانی ندارد چون مرد ها(حداقل نزدیکان من) اونقدر منحرف نیستن که با دیدن کم حجابی مثل عکس مذکور شما تحریک بشن ، اگر شما با دیدن اون عکس تحریک میشید یا چنین کسی رو میشناسید به روان پزشک مراجعه کنید ! چه بسی محجبه هایی که فاحشه از اب درامدند و چه بسی بد حجاب هایی که پاکدامن و شریف بوده اند ! افکار پوسیده رو دور بریزید ببینید در چه قرنی زندگی میکنیم ، دانشمندان غربی در مورد حیات روی کره ماه تحقیق میکنند و به اصطلاح دانشمندان شما هنوز درباره اداب نجاسات و چگونگی جماع و تکنیک های وارد شدن به توالت نظر ایمه و پیامبر را جویا میشوید .دقت کنید ببینید این اراجیف اصلا ارزش ده دقیقه فکر کردن رو ندارن ؟ شخصی مثل زکریا رازی یا انیشتین یا هاوکینگ یا کافری دیگر رو با علما مسلمان ، مسیحی ... مقایسه کنید ، ببینید کدوم یک به جهان خدمت کردند و کدام یک با ترویج خرافات جهان رو به نابودی کشیدند . موفق باشید

شیرین گرامی حجب و حیای باطنی یعنی چی؟ وقتی میوه ای زیبا و قشنگ باشد آیا درون و باطن آن هم درست هست؟ جواب آن دو حالت دارد می تواند خوب باشد و می تواند نباشد ولی غالبا درون آن نیز درست و باطنی درست و سالم دارد ولی وقتی میوه ای ظاهر خراب و نا سالم داشته باشد بطور حتم درون و باطن آن نیز خراب است. در این زمانه هم می بینید آرایش فرد پیر را بنحوی درست می کند که به نظر جوان بنظر می رسد و اگر فردی با دیدن اینگونه افراد تحریک نشود باید به روان پزشک مراجعه کند. اسلام دینی کامل هست که برای تمامی جوانب انسان و محیط اطراف آن برنامه دارد و آن فردی که به ماه می رود بهرحال باید دستشویی برود و هنوز هم دانشمند بدنبال این مساله هستند که انسانهای معلول چگونه به دنیا می ایند که همان اراجیف به قول شما خیلی از این مشکلات بزرگ را با کوچک ترین مورد حل کرده است. به نظر من شما طرفدار دینی خاصی نیستید بلکه شما کلا با دین مشکل دارید. امیدوارم زندگی شیرینی داشته باشید.

شیرین عزیز: 1. شما اگه زرتشتی بودی این حرف رو نمی زدی، با این حرفت آبروی زرتشتی ها رو می بری؛ برات متاسفم... 2. سر و ته حرفت با هم تناقض داره: از طرفی می گی حجاب نه، پوشش؛ از طرفی دائم می گی حجاب!!!!! از طرفی می گی باید حجاب ظاهری باشه؛ از طرفی می گی کیفیت حجاب ظاهری اهمیت نداره...!!!! 3. اتفاقا من معتقدم کسانی که زرتشتی هستند، انسانهای اولیه هستند؛ چون زرتشتیان قائلند آیین زرتشت مربوط بیش از 6، 7 هزار سال پیشه و بدرد همون موقع هم شاید نخوره... 4. نمی خوام جسارت کنم، ولی لطف کنید اطرافیانتونو البته اگر بستری کنید بهتره، چون یا اخته هستند یا از بچگی ....!!!!؟؟؟؟ 5. بحث سر تحریک شدن و تحریک نشدن نیست، بحث سر اینه که نباید به دوران غار نشینی برگشت... 6. محجبه هایی که اطراف ما هستند خیلی پاکدامنند، البته اطراف شما رو خبر ندارم... 7. آیکیو، بی حجابی و پاکدامنی دو تا مقوله جدا از همند چرا نفهمیده قاتی می کنی ... 8. پیشنهاد منم به شما اینه که افکار پوسیده رو دور بریزید، کره ماه رفتن خیلی مهم نیست، تازه اگه آدم بتونه پرواز کنه شده کلاغ؛ تو همین کره زمین چه دسته گلی به آب دادند که بخان تو کره ماه هم ساکن بشن واااای...!!! 9. آدم تکنیک ورود به توالت رو یاد بگیره بهتره از اینه که شاش گاو رو با خاکستر مخلوط کنه به زور بده به زن بیچاره ای که بچه اش سقط شده... آدم آداب نجاسات رو یاد بگیره بهتره از اینه که 400 تا شلاق به زن بیچاره ای بزنی که بعد از زایمان آب خورده باشه ... آدم چگونگیه جماع رو که کاملا بحثی علمی و بروزی است رو یاد بگیره بهتره از اینه که زن بیچاره رو در ایام عادت ماهیانه حبس کنند و فقط کمی آب و نان خشک جلوش بذارن... 10. در رابطه با زکریای رازی و انیشتین، جالب اینه که بدونید که هر دو مسلمان و شیعه بودند. زکریای رازی از ابتدا و انیشتین بخاطر ارتباطی که با حضرت آیت الله بروجردی (ره) گرفت... اما استیون هاوکینگ که ابتدا در کتاب «طرح عظیم» خدا را انکار می کرد، اخیرا اشتباه قبلی خود را تصحیح و نظر قرآن، که خدا خالق هستی است رو تایید نموده است... 11. یک سئوال: لایه ازن رو دانشمندان مسلمان سوراخ کردند یا دانشمندانی که سنگشون رو به سینه می زنید؛ اون هم با نظریاتی که لحظه به لحظه محیط زیست و ... را تخریب می کنند و از بین می برند... شما هم موفق باشید....

کورش جان ! زکریا رازی مسلمان نبود و چند کتاب در توهین به پیامبران هم نوشته بود ، انیشتین در اخرین سال حیاتش اذعان کرد که اگیوستیکه !یعنی ندانم گرا ، مرز بی خدایی و خدا باوری ! نامه نگاری به یه اخوند !اونهم انیشتین ؟ لقمه اندازه دهنتون بگیرید ! هاوکینگ هم در نظریه طرح بزرگ هیچ جایی برای خدا نداره . تا زمانی که امثال شما متحجرین کم سواد وجود داشته باشید باید هم حقوق زنان پایمال بشه ! تازه غرب رو به عقب ماندگی و غار نشینی هم متهم میکنید اما خودتون غیر از مصرف اکسیژن هیچ خاصیتی ندارید ! شما که به خاطر عقایدتون انسان میکشید شمایید که وحشی و غارنشین هستید !

ممنونم از این همه وطن پرستی و غرب نزدگی شما چرا هر کس اعتقاد به پوشش داشته باشه میشه متحجر وبی سواد ؟؟؟ پس حیواناتی که اصلا حجابی ندارند از غربی ها و امثال شما با سوادترند!!!!

دوست عزیز ! پاسختونو این لطیفه خواهد داد ،«جهان با فیلم تایتانیک گریه کرد ایرانیان ...زدند» حجب حیای باطنی یعنی در عین نداشتن پوشش اسلامی عفت داشته باشی مثل زنان غربی ...

ظاهرا شیرین عزیز دوس دارن مردای ایرونی اخته باشن و اصلا با هیچ چیزی تحریک نشن... یا اینکه آزادی باشه هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه... بعدش ایران هم بشه مثل غرب که زن، اونجا وقتی ازش سئوال می کنن چرا با الاغ ازدواج کردی، میگه چون در کل ایالات متحده گشتم و یک مردی رو ندیدم که به خانمش وفادار باشه و به زنش خیانت نکنه .... ظاهرا دوس دارن یه همچین بلایی سر کشور عزیزمون بیاد که دیگه نه مردا به زنا اطمینان کنن نه زنا به مردا. برن هم جنس بازی کنن یا مثل اون مرده با مانکن ازدواج کنن. شیرین عزیز شما در اون کامنت گفتی هم حجاب ظاهری و هم باطنی: (در دین زرتشتی مبنای حجاب ، حجب و حیای باطنی است و البته حجاب ظاهری هم طبیعتا باید باشد ) الان میگی حجاب ظاهری نباشه !!!! این یعنی تناقض ...

اونایی که می گن باطن باید دُرس باشه، ظاهر مهم نیس... یا عقل ندارن یا حالا یه چیزی گفتن که دور هم بخندیم ... هر آدم عاقلی می دونه که ظاهر و باطن با هم مهمه نه یکی بدون اون یکی .... مثل این میمونه که بری حموم خودتو تمییز کنی، وقتی اومدی بیرون دوباره لباسای چرکو بپوشی و بگی فقط باطن مهمه ظاهرو ولش.... آخه آدم عاقل، کسی که می گه باطن مهمه، ظاهرو ولش، چرا وقتی از خونه میزنه بیرون اینقده وقتشو صرف ماس مالی و بزک دوزک می کنه؟؟!!!...

شیرین جون، واقعا اشوزرتشت گفته زنا سرلخت بیان بیرون. بعید می دونم ................. تا جایی که من اطلاع دارم هیچ پیامبری دوس نداشته زن بی بندوبار باشه.......... این یه تهمت بزرگه به زرتشت .............. خجالت بکشید .................

بحثتون سر چیه زرتشتی ها که نگفتن حجاب نباشه فقط بحث آزادیه و اختیار چرا هیاهو میکنید

قلی جان خب اگه آزادی و اختیاره پس لطف کنن اینقدر دم از فرهنگ ایران نزنن . اینکه اینها با اختیار خودشون و با آزادی دارن تیش به افکار و فرهنگ ایرانی می زنن از نگاه شما عییبی نداره ؟ خب یا خودشون رو نماد فرهنگ ایرانی ندونن یا اگه می دونن لطف کنن رعایت کنن . تخم مرغ دزد شتر دزد میشه

یه اشتباه تو متن وجود دارد اونم اینکه منیژه دختر افراسیاب تورانی بودند و ارتباطی به ایرانی ها ندارد

شما سره چه جیزا بحث می کنید

حجاب فقط حجاب اسلامی وسلام ولا غیژ

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.