اصل اومانیست و پلورالیستی عرفان حلقه

  • 1392/04/15 - 10:29
پایگاه جامع فرق و ادیان و مذاهب_ «هدف از این شاخه عرفانی، کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است. حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت. در این راستا، همه تلاش ها برای نزدیکی انسان ها به یکدیگر صورت گرفته، از هر عاملی که باعث جدایی انسان ها و ایجاد تفرقه بین آنها می شود، اجتناب به عمل می آید».
عرفان حلقه

جمله فوق، اصل اول از اساسنامه عرفان حلقه می باشد که به صورت رازآلود و ابهام گونه تحریر شده است. این اصل، هدف اصلی عرفان حلقه را بازگو می کند. از نظر نویسنده عرفان کیهانی، انسان امروز، در میان مکاتب گوناگون فکری و دشواری های زندگی، دچار پراکندگی و سردرگمی است و نیاز به راهی دارد تا او را از رنج کثرت، برهاند و به عالم وحدت برساند. کمال و تعالی انسان در حرکت از کثرت به سوی وحدت است. عرفان کیهانی می کوشد تا انسان ها را به یکدیگر نزدیک کند و تلاش دارد تا انسان را به جایی برساند که از عوامل تفرقه برانگیز دور نماید.(1)

اصل فوق، نشانگر شدت اومانیسم در تفکرات عرفان حلقه است. به طوری که راه کمال و سعادت را در قرب الهی ندانسته و صرفا نزدیک شدن انسان ها و حذف خط قرمز ها و عوامل تفاوت و تفرقه می داند. وصول به وحدت در این عرفان، همان زندگی مسالمت آمیزی است، که آن روی سکه پلورالیزم دینی را ترویج می کند. این تفکر منجر به بی اعتنایی و بی تفاوتی در مواجهه با ناراحتی های دیگران، حذف نوع دوستی به معنای واقعی، بی غیرتی و عناوین اینگونه می باشد. زندگی منهای خدا و کمالِ بدون سیر در وادی انسان های کامل (اهل بیت علیهم السلام) همان زندگی سکولار و الحادی است. این عرفان برگرفته از تعریف لغوی عرفان بوده که همه چیز، غیر از خداوند متعال برای شناخت دخیل می باشد. «شناخت شیء، از روی تفكر و تدبر در آثار آن شیء است».(2) این شناخت، می تواند از طریق حس، عقل، نقل و دل حاصل شود.(3)

.................................................

(1). کتاب عرفان کیهانی، ص 41 به بعد. پیشگفتار.

(2).ترجمه فارسی مفردات راغب/ حسین بن محمد راغب اصفهانی/باب عین.

(3).در کوچه های آفتاب/ مصباح یزدی/ ص 25.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.