افزودن نظر جدید

الهی باظهورمنجی بشریت ریشه این شیطان صفتها بلکه کسایی که دست شیطانوازبشت بستن کنده بشه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.