افزودن نظر جدید

با سلام یک مدتی هست که وقتی تصمیم به خرید جنس یا سهامی میکنم که با تحلیل درست انجام گرفته .شب قبل از خرید خوابهایی میبینم که شیطانی است و مرا دجار ترس و وسواسی میکند که از خرید منصرف میشوم و هر بار از این هدف مثبت باز می مانم .دعاها مختلفی استفاده کرده ام .سوره ای از قران میخواهم که به هیچ عنوان انها در خواب هایم نفوذ نکنند..ایه الکرسی و .. را امتحان کرده ام
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.