افزودن نظر جدید

شمر و یزید و ابن ملجم هم نماز میخوندن.. از ما بهتر.. ولی از پست ترین انسانها شدند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.