افزودن نظر جدید

برای دفع ودوری اجنه وشیاطین علاوه بر قران خواندن کمک خواستن از امامان معصوم خیلی تاثیر داره دوری از چشم زخم اسفند دود کردن و صدقه دادان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.