افزودن نظر جدید

از یه جا زن رو پادشاه در زمان ازدواجش میدونند ملکه از یه بابت از ادار گاو کمتر میدونند/ اینها همش ظالمانه است /اگه چیزی هم وجود داشته خیلی تغییر کرده/ تهریف شده این مباحث نسبت به زنان وقتی گفته میشه رفتار نیک یعنی زندانی کردن زن به دور از دیگران که نقشی در فرزند پسر نداشتن یا مرده به دنیا اومدن نداشته/ گفتار نیک هم نیست کردار نیک هم نمیشه //
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.