افزودن نظر جدید

یک عده مدام داد و بیداد می کنند که وندیداد باطل است و فلان و بهمان جزو اوستا نبوده ؟ عزیز دل برادر وندیداد تا قرن 18 بین زرتشتیتان کاملا معتبر بود تا اینکه یکسری مستشرقین اومدن گفتن این قسمت بعد از گاتها و احتمالا اوایل دوران ساسانیان به اوستا اضافه شده ؟ آخه دوست عزیز حداقل در این هزار و پانصد سال که مردم ,ادی نمی دونستن جزو اوستا نیست همه شما پارسهای عزیز این قسمت هم مثل قسمت اصلی گاتها اونو مقدس می دونستین! قرن 178 بود که مستشرقین اومدن گفتن این قسمت جزو اوستا نیس!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.