افزودن نظر جدید

اگر شما از زرتشتیان یزد باشین، حتما آتشکده و سالن ورجاوند را رفته اید، در آنجا اوستا را شامل بر 5 کتاب و بخش می دانند . در آتشکده تهران هم وندیداد یکی از بخش های اوستا شمرده می شود. غیر از این، اینکه امروزه بیان می کنید وندیداد برای شما نیست، دلالت نمی کند که قبلا نبوده، بلکه مطالب و دلیل روشن و آشکار هست که نشان می دهد وندیداد برای زرتشتیان بوده و تنها کتابی است که بطور کامل از زمان ساسانیان تا این زمان باقی مانده و در آداب دینی زرتشتیان مورد استفاده بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.