افزودن نظر جدید

کتاب زرتشتیان اوستا هست. آنچه به عنوان متن و سروده زرتشت هست همین کتاب هست و شامل بر این مطالب است. اینکه فکر می کنید این سایت داره این موارد را ترویج می دهد بسیار بدبینی است چون این موارد در متون زرتشت وجود دارد و قابل انکار نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.