افزودن نظر جدید

ادعای تساوی حقوق زن و مرد در زرتشتیگری یک دروغ بزرگ هست. این ادعا فقط هدف و کاربرد تبلیغاتی داره و هیچ ارزش دیگه ای هم نداره. عزیز من دست از این ادعاها بردار. در زرتشتیگری زن از نسل اهریمن هست (از سرده پتیاره جهی). اینو هم انکار میکنی؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.