افزودن نظر جدید

آریایی ها از منطقه سیبری بودن، در نژاد آریایی طبیعت پرستی و خوردن ادرار گاو و ... هم مرسوم بوده است. امروزه دیگر اثری از نژاد آریایی وجود نمانده است. هرچند شما دقیقا فاز تشویشی برداشتید، آریایی هستی و زرتشتی را بی منطق می دانید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.