افزودن نظر جدید

1. به نظر من جناب بی کس این حرف را از روی اعتقاد نزدند. بلکه از سر لجبازی و برای آزار دادن دگراندیشان این سخن را گفتند. به هر روی لازم است نقدهایی اندک بر سخن ایشان وارد شود. 2. جناب "بی کس" فرمودند: "در اسلام جز سکس کردن احترامی برای زن قائل نیستند" این سخن ایشان به این معنی است که هر چه هست و نیست در ادریچه سکس دیده میشود. در حالیکه اسلام چنین نیست. بلکه دیدگاه جناب "بی کس" چنین است. جناب "بی کس" هر چیزی درباره زن را از نگاه و از دریچه سکس می‌بینند. در حقیقت، وقتی قرآن میگوید "آسیه همسر فرعون، باید الگوی همه مردان و زنان مؤمن باشد، جناب "بی کس" این جمله را به رنگ سکس و به صورت پورنوگرافیکال دیدند. همچنین وقتی قرآن میگوید "هیچ مردی حق ندارد برای فرار از مهریه، زنش را آزار دهد" باز هم جناب "بی کس" از این عبارت برداشت سکسی کردند. وقتی قرآن میگوید ای مردان، با همسران خود به نرمی سخن بگویید و آنان را آزار ندهید" باز هم جناب "بی کس" از این عبارت برداشت سکسی کردند. به نظر میرسد ایشان از هر عبارت و از هر تصویر و از هر پیامی برداشت سکسی دارند و برای استمناء استفاده میکنند. حقیقت این است که ایراد از قرآن نیست. ایراد از ذهن بیمار و فاسد و عقائد خرافاتی امثال "بی کس" است. وجود ایشان (در صورتی که معتقد به حرفهای خود باشند) بزرگترین توهین به عقل بشریت است. شاید "نبودن ایشان" در این دنیا هم به نفع خودشان و هم به نفع اطرافیان باشد. برخی هستند که اگر کود شوند، برای جامعه مفیدتر هستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.