افزودن نظر جدید

تو اسلام هرخانمی که زایمان کنه از تمام گناهان پاک میشه و مثل فرد تازه به دنیا اومده اس و هر بچه ای که مرده به دنیا بیاد تو اون دنیا دم دربهشت منتظر میایسته و میگه تا والدینم وارد نشوند من وارد نمیشم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.