افزودن نظر جدید

برای اینکه مزیت دین را بشناسیم بهتر است که دینها دیگر را بررسی کرد تا مزیت دین مشخص شود. همه ادیان قابل احترام هستند ولی این مطالب برای شناخت واقعیت آن ادیان هست تا برتری و مزیت دین اسلام مشخص شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.