افزودن نظر جدید

گاتها! به گونه ای گاتها را معتبر و سخن زرتشت می دانید که به نظر می رسد از ابتدا خود زرتشتیان هم فرق بین گاتها و دیگر قسمتهای اوستا را می دانستند. در حالی که اگر در مقالات همین سایت هم جستجوی انجام دهید، متوجه می شوید که در قرن 18 میلاد، زبان شناسان غربی متوجه فرق این قسمت(گاتها ) با دیگر بخشهایی اوستا شده اند. اگر ممکن هست یک رفرنس که دانشمندان بزرگ بوسیله زرتشت ادیان ابراهیمی را به شدت کوبیده اند معرفی نمایید... در مورد وضع زنان در زمان ساسانیان کتاب کریستین سن را مطالعه کنید، به نظرم بعد از مطالعه آن کتاب نظرتان کاملا عوض می شود. در مورد اوضاع زنان دربار در زمان هخامنشیان مطالبی را می توان پیدا کرد ولی در مورد زنان عادی مطلب خاصی وجود ندارد...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.