افزودن نظر جدید

اشو زرتشت و افراد بسیار معدودی مانند سقراط همواره به عنوان الگوی خرد دانش و آزادگی و حکمت در جهان بوده اند و نظر شما اهمیتی ندارد. البته شما از وندیداد این احکام را آورده اید. البته هدایت بشر به شیوه قرون وسطایی و ترویج شمشیر منظورتون هست !!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.