افزودن نظر جدید

سلام "به تو چه" عزیز ؛ بحث علمی است. راه گفتگو باز است. کسی هم که بخواهد با حرفهای پائولو کوئیلو اسلام را رها کند، فردا روزی با سخنان مرلین منسون، انسانیت را نیز رها میکند و در ورطه‌ی نفسانیت گرفتار خواهد شد. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.