افزودن نظر جدید

من ازظلم خدامتنفرم حاصل یه عمرنمازوروزه وحلال خوردنو برام باظلم معنی کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.