افزودن نظر جدید

سلام ما به عنوان مسلمان چرا باید همه را بد بدانیم خودمان را درست . در کجای اسلام به تمامی نظرات و افکار انسانها در خصوص خداوند ما به عنوان مسلمان تهمت وجود دارد .......... این مسخره بازی است یا ترس از دست دادن اسلام است .........؟ ادمهای احمقی مانند شما چهره اسلام را خراب می کنند چون واقعا به جز نوعی تعصب بی پایه هیچی از اسلام نمی فهمیدید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.