افزودن نظر جدید

اینجور که شما نوشتی مشخصه که رسیدی به آخربن بست برای استدلال کردن! اما ببین برادر یا خواهر عزیز! نمی دونم چرا داری الکی ایراد می گیری .بعد از چند روز اومدم ببینم زیر این متن کسی چیزی گذاشته یا نه! دیدم شما خیلی اصرار داری که بگی که نویسنده خوب ننوشته! فقط بهت بگم برای من که این متن را توی کانالم گذاشتم که خیلی بازدید داشت و خیلی هم تشکر کردند از من برای آگاهی رساندن به مردم در این باره! اما در جواب شما باید بگم. خوب متوجه نشدی چی میگم. نویسنده که نمی تونه از خودش متن لابلای کتابهای سنی ها یا به قول شما عامه بگذاره و بعد بیاد اونا رو بیان کنه!!! دوم اینکه فرد مبتدی مثل من و اعضای کانالم 6 هزار نفره ام که خوب فهمیدند و خیلی ها هم تشکر کردند! تازه شما نفهمیدی که موضوع را نویسنده به زیرکی تمام به روی عایشه و ماریه آورده که به مخاطب بفهماند که این دو نفر که مهره جنگی اتئیست ها بودند، پاسخش به همین راحتی گفته شده، حالا دیگه حرفی براتون نمیاره!!! بعد هم من مبتدی فهمیدم که موضوع منحضره در یک نفر به اسم عایشه و یک نفر به نام ماریه!! شما که از لحنت پیداست که اهل علم هستی و توپت پره و خیلی میفهمی، چرا نفهمیدی هنوز؟؟؟؟ !! نمی دونم والا... دیگه از اینجا به بعد حرفی بزنی نقد دوستانه نیست . بلکه میخواهی نویسنده رو تخریب کنی.!! دیگه مواظب باش !! من که تازه این سایت خوب رو پیدا کردم و حتما می خواهم از نویسنده هم تشکر کنم که خیلی ساندویچی جوا ب من و جوانانی مثل من رو داده...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.