افزودن نظر جدید

مگر ممکن نیست استدلالی بر مبنای کتب عامه یعنی کتب سنی هاارائه بشه که خواننده مبتدی رو حداقل به تفکر واداره؟ بعضی نکات به نظرم نمیتونه به عنوان دلیل برای فرد مبتدی یا غیر مسلمان پدیرفتنی باشه مثل این که پیامبر برترین مخلوق بوده یا پیامبر همه کنیزانشون رو به عقد خود در آوردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.