افزودن نظر جدید

پاسخ شما داده شد. متأسفانه منفعت شما در این است که خود را به خواب بزنید و هنگامی که لگد حقیفت به ماتحت شما خورد، با توهین و فرافکنی، گرد و خاک به پا کنید. میفرمایید اقلیت شیعه! لابد خود را اکثریت میدانید. آنقدر ناچیز هستید و آن چنان در معرض انقراض هستید که عربستان سعودی برای ازدیاد نسل شما مشغول کد دادن و فعالیت است! (بنگرید به دقایق پایانی مستند شیر و شکر، ساختِ شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.