افزودن نظر جدید

1. اکثر رسانه ها در اختیار جبهه شیطان است و ملتهای را شستشوی مغزی میدهند. به این صورت که امروز از مردم فلان کشور گمان میکنند که همه جای دنیا بهشت و است و کشور خودشان ویرانه و جهنم. 2. زندگی مادی مهم است اما در قرآن دقت کنید اقوامی که زندگی مادی را ملاک قرار دادند مثل عاد و ثمود و... همه به عذاب دچار شدند. آن زمان هم برخی بودند که به زرق و برق زندگی آن اقوام غبطه میخوردند و از قضا این غبه خورندگان هم برخی به عذاب دچار شدند. 3. ایران، امروز در بن بست نیست. اگر هم بن بستی وجود داشته باشد این ذهن برخی است که به بن بست رسیده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.