افزودن نظر جدید

پاسخ به نبیره یزدگرد سوم: 1. از کجا میدانید نبیره یزدگرد سوم هستید؟ طبق کدام سند؟ یا توهم و تخیل؟ 2. اینکه شما میفرمایید معنی اش این است که شاهان هخامنشی به خاطر منافع، به ادیان دیگر احترام میکردند و هر جا منفعت شان صِدق میکرد، احترام نمیکردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.