افزودن نظر جدید

این همه تعصب و کوروش ستیزی را نمی دانم از کجا اورده اید! تاجایی که وجود داشتن کوروش را هم می کوشید انکار کنید! نام کوروش افزون بر اینکه در منشور خود کوروش بزرگ امده، در سنگ نوشته بیستون ستون یکم بند دهم هم داریوش بزرگ از کوروش سخن گفته است. همین اوپیس هم از رویدادنامه نبونید گرفتید که در آن هم نام کوروش آمده است. هرودوت و کتزیاس و گزنفون هم که بماند! افسوس! عرب پرستی و کوروش ستیزی تا چه اندازه.کاش کمی با دقت تر می نگریستید به قران. قرانی که می توان گفت بخش بسیاری از آن سخن های تکراری و بیهوده است. از 78 ایه سوره الراحمن 31 ایه از آن "فبای الائه ربکما تکذبان " است. اگر گمی با دقت بنگریم می بینیم که هیچ دینی راست نیست تنها چیز راست بی دینی است. پس تعصب دینی را بگذارید کنار و به فرهنگ خویش افتخار کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.